Finns helvetet?

Författare: 
Pasi Palmu
Översättning: 
Boris Sandberg

Det gör det. Gamla testamentet talar ganska sparsamt om tillståndet efter döden, men när vi kommer till Nya testamentet och till Jesus gör uppenbarelsens ljus att den här dystra verkligheten blir klar. Jesus säger om helvetet, att det inte var iordningställt för människorna utan för djävulen och hans änglar. Helvetet omnämns som den eviga elden, den brinnande sjön, mörkret, att bli utanför, gråt och tandagnisslan. Eftersom vi inte kan säga hur konkret de här bilderna ska förstås, kan vi, enligt mig, nöja oss med den här definitionen: helvetet är en evig skilsmässa från Gud och från all Hans godhet. En kristen borde inte intressera sig på annat sätt för helvetet än hur man undviker det. Och vi ska komma ihåg, att Jesus kom till den här världen inte för att skrämma oss med helvetet, utan för att friköpa oss för himmelen. Också dig!

Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.
(Matt. 25:41)

Jesus, jag vill inte hamna i helvetet. Fräls mig!