ငရဲရှိပါသလား။

ငရဲရှိပါသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းက သေပြီးနောက်သွားရမည့်အခြေအနေကို ပြောဆိုသည်။ သို့ရာ တွင် ဓမ္မသစ်ကျမ်းနှင့်ယေရှုက မှောင်မှိုက်၏အစစ်အမှန်အပေါ်တွင် အလင်းဖြာခဲ့သည်။ ယေရှုက ငရဲသည် ယုံကြည်သောသူများအဖို့ဖန်ဆင်းထားသည်မဟုတ်၊ စာတန်နှင့်သူ၏အပေါင်းအပါအ တွက်သာဖြစ်ကြောင်းမိန့်ဆိုသည်။ ထာဝရမီးငရဲ၊ မီးအိုင်၊ မှောင်မှိုက်၊ ခွဲခွါခြင်း၊ ငိုကြွေးမြည်တမ်း ခြင်း စသဖြင့်လည်း အမျိုးမျိုးဖော်ပြထားပါသည်။ ငရဲအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သ့နို ားလည် နိုင်ကြောင်းဖော်ပြချက်ကို ကျွနု်ပ်တို့မပြောဆိုနိုင်သောအခါ ဤအနက်ဖွင့ြ်ခင်းဖြင့် တင်းတိမ်မှုပြုနိုင် ပါသည်။ ငရဲဟူသည်မှာ ထာဝရဘုရားနှင့်၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်အကောင်းဆုံးသောအရာများမှ ထာဝရကွဲကွာခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်သည် ငရဲကို စိတ်ဝင်တစားမဖြစ်သင့်ပေ။ ထိုငရဲကို မည်သ့ေို ရှာင်လွှဲရမည်ကိုသာ စဉ်းစားသင့်ပါသည်။ ယေရှုသည ် ဤလောကသ့ြိုကွလာရ သည်မှာ ငရဲနှင့်ခြောက်လှန့်ဖို့မဟုတ်ဘဲ ကောင်းကင်ဘုံအတွက် ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ရန်ဖြစ်သည်ကို နားလည်သဘောပေါက်ရမည်။

“ထိုအခါ လက်ဝဲတော်ဘက်၌ရှိသောသူတို့အား မင်းကြီးက၊ ကျိန်ခြင်းကိုခံရသောသူတို့ မာရ်နတ်နှင့်သူ၏တမန်အဘို့ပြင်ဆင်သော ထာဝရမီးထဲသို့ ငါ့ထံမှခွါသွားကြလော့။” (မဿဲ ၂၅း ၄၁)

ဆုတောင်းချက်၊ ယေရှုဘုရား၊ ကျွနု်ပ်သည် ငရဲသို့မသွားလိုပါ။ ကျွနု်ပ်အား ကယ်တင်တော်မူပါ။