သမ္မာကျမ်းစာဟူသည်မှာ အဘယ်နည်း။

သမ္မာကျမ်းစာဟူသည်မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့ ၏ယုံကြည်ချက်နှင့်အညီ၊ ဘုရားသခင်သည် သမ္မာကျမ်းစာအားဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့အား စကားပြော သည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် အဘယ်သူဖြစ်ကြသည်၊ ကျွနု်ပ်တို့၏နေရာသည် အဘယ်အရာ၌ရှိသည်ကို သမ္မာကျမ်းစာ၌ မိန့်တော်မူသည်။ ဘုရားသခင်က ကျွနု်ပ်တို့ထံမြော်လင့်သောအရာကိုလည်း မိန့်မူ ခဲ့ပါသည်။

ကျမ်းစာ၏အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြစ်သည် ဓမ္မဟောင်းနှင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းတို့သည် ဆက်စပ်မှုရှိကြသည်။ ထို နှစ်မျိုးစလုံးကို လူတွေအားဖြင့် ဘုရားသခင်က ကျွနု်ပ်တို့အား ပေးထားသည်။ သမ္မာကျမ်းစာကို တစ်ခုလုံးအနေဖြင့် ခြုံငုံကြည့်လိုက်လျှင် လူကိုဖန်ဆင်းခြင်း၊ လူတို့၏ကျဆုံးခြင်း၊နှင့် ကျွနု်ပ်တို့အား သားတော်ကိုပေးခြင်းဖြင့် သူ့ထံပြန်သွားရန် ပြင်ဆင်ထားကြောင်းဖြင့် အစပြုထားပါသည်။ သမ္မာ ကျမ်းစာကို ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်အစပြုပြီး ထိုအကြောင်းနှင့်ပင် အဆုံးသတ်သည်။ တရားစီရင်ခြင်းရှိ မည်။ ကျွနု်ပ်တို့သိရှိသောကမ္ဘာကြီး ပျက်သုန်းပျောက်ကွယ်သွားမည်။ ဘုရားသခင်သည်ခရစ်တော် ၌ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့ကို ခေါ်ဆောင်သွားမည့်ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုကို ဖန်ဆင်းထားမည်။

သမ္မာကျမ်းစာအားလုံးကို လူတို့ရေးသားထားသည်။ သို့သော် တချိန်တည်းမှာပဲ ထိုကျမ်းစာအား လုံးသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်လက်ခံကြသည်။ ဘုရားသခင် သည် နည်းလမ်းပေါင်းများစွာတွင် ကျိုးလွယ်ပဲ့လွယ်သောပုံစံတစ်ခုတွင် သူ၏နှုတ်တော်ထွက်စ ကားကိုပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ၎င်း၏နှုတ်တော်ထွက်စကားကို မီးစာလုံးအားဖြင့်လည်း ရေးသားနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ထိုအကြောင်းကို ဤနေရာ၌ ပြောပြရန် ကောင်းကင်တမန်ကိုလည်း စေလွှတ်နိုင်သည်။ သ့ရို ာတွင် န့ို စ့ို သူငယ်တော်သည် ဗက်လင်မြို့ရှိ နွားစာခွက်ထဲ၌ သိပ်ထားစဉ် ခါ ကျွနု်ပ်တို့ထံသို့ ကြွဆင်းလာသည်မှာ ကျိုးလွယ်ပဲ့လွယ်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဤ သည်မှာ ဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်သောနည်းလမ်းပင်ဖြစ်ဟန်တူပါသည်။ ပညာရှိသောသူနှင့်ချမ်း သာသောသူများအဖို့ မလုံလောက်သော်လည်း အားနည်းသောသူနှင့်ဆင်းရဲသောသူများအတွက်မူ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဘဏ္ဍာပင်ဖြစ်ပါသည်။

အင်တာနက်ပေါ်တွင် သမ္မာကျမ်းစာကို ဖတ်ရှုပါ။
ဓမ်မသဈကမြျး

“နှုတ်ကပတ်တော်သည် အကျွနု်ပ်ခြေရှေ့မှာမီးခွက်ဖြစ်၍ အကျွနု်ပ်လမ်းခရီးကို လင်း စေပါ၏။” (ဆာလံ ၁၁၉း ၁၀၅)

ဆုတောင်းချက်၊ ကျွနု်ပ်တို့အား စကားပြောတော်မူသောကြောင်း ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်နား ထောင်ပြီး နားလည်ပါရစေ။