စာတန်ရှိပါသလား။

သမ္မာကျမ်းက စာတန်အကြောင်းကို တိုက်ရိုက်ဖော်ပြရခဲသော်လည်း မိန့်ဆိုထားပါသည်။ သူတို့ သည် ကောင်းသောဘုရား၏တန်းတူမဟုတ်ဘဲ ဆန့်ကျင်ဘက်တွန်းအားဖြစ်ပါသည်။ သူသည် လည်း ဘုရားသခင်၏ဖန်ဆင်းထားခြင်းခံရသောသူဖြစ်ပါသည်။ စာတန်၏နောက်ကွယ်က မ ကောင်းသည့်သဘောသဘာဝမှာ လူသားကိုကျဆုံးစေခြင်းအကြောင်းရင်းနှင့်ထပ်တူကျသောအ ကြောင်းရင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ မာန်မာန၊ ဘုရားသခင်နှင့်တန်းတူအဆင့်အတန်းတွင်ရှိလို သောဆန္ဒတို့ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဖန်ဆင်းထားသောအရာများနှင့်ပတ်သက်၍ စုံလင်သော အလိုတော်ရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်သောကြောင့် ထိုအလိုတော်ကိုဆန့်ရှင်သောအရာမှန်တမျှသည် လုံးဝ ဥဿုံနတ်ဆိုးပင်ဖြစ်ပါသည်။ စာတန်သည် ဘုရားမဲ့တရားမဲ့ဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်ကို အရာရာတိုင်း တွင် ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်သည်။(သူသည် ကိုယ်ခန္ဒာနှင့်အသက်ရှင်သူမဟုတ်ပါ။

စာတန်သည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။ သမ္မာကျမ်းစာက သူသည် “နာခံမှုမရှိသောလူတို့” အထဲ ၌ အလုပ်လုပ်ကြောင်း သွန်သင်ထားပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုမလိုက် လျှောက်လျှင် ဘုရားသခင့်ရန်သူ၏အလိုကို လိုက်နေကြခြင်းဖြစ်သဖြင့် စာတန်၏အုပ်စိုးခြင်းကို ဝန် ခံခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ယေရှုသည် ကျွနု်ပ်တို့၏သခင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းကို ဝန်ခံခြင်း အားဖြင့် ဤအပိုင်းကို ကျွနု်ပ်တို့ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

“မာရ်နတ်၏ပရိယာယ်ကိုတားဆီးနိုင်မည့်အကြောင်း၊ ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူ သောလက်နက်စုံကို ယူတင်ဝတ်ဆောင်ကြလော့။ အကြောင်းမူကား၊ ငါတ့သို ည် အ သွေးအသားရှိသောရန်သူတို့နှင့်ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြမည်မဟုတ်။ အထွဋ်အမြတ်တို့ နှင့်၎င်း၊ အာဏာစက်တို့နှင့်၎င်း၊ လောကီမှောင်မိုက်၌အစိုးတရပြုသောမင်းတို့နှင့၄် င်း၊ မိုဃ်းကောင်းကင်၌နေသောနတ်ဆိုးတို့နှင့်၎င်း၊ ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြ၏။” (ဧဖက် ၆း ၁၁-၁၂ )