Kas Saatan on olemas?

Autor: 
Pasi Palmu
Tõlkinud: 
Ragne Kepler

Piiblis räägitakse Saatanast, aga harva päris otse. Ta pole võrdväärne hea Jumalaga, vastasjõuga. Ometi kuulub temagi Jumala loomingusse. Saatana kurja olemuse põhjus paistab olevat seesama, mille tõttu langes ka inimene: uhkus, soov olla Jumalaga võrdne. Kuna Jumalal on oma loomingu osas täiuslikkuse tahe, siis on selle tahte vastu minek läbinisti kuri. Saatan on jumalatuse ja Jumalale vastupidise kehastus (isegi kui pole tegemist kehalise olendiga).

Kuidas Saatan tegutseb? Piiblis õpetatakse, et ta tegutseb sõnakuulmatute inimeste kaudu. Kui me ei järgi Jumala tahet, siis järgime Jumala vaenlase tahet ja kuulume seega Saatana valitsuse alla. Aga me saame vahetada poolt, võttes Jeesuse vastu oma Issanda ja Päästjana.

Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu! Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.
(Ef 6:11-12)