Mida tähendab patt? Mis on patt?

Autor: 
Manu Ryösö
Tõlkinud: 
Ragne Kepler

Pattu saab kirjeldada paljude sõnadega. See on mõtete, sõnade ja tegude õigelt teelt kõrvalekaldumine, nende väänamine ja Jumala tahtele vastu hakkamine. Lühidalt, patt on see, kui süda hülgab Jumala.

Kõikidele inimestele omast kalduvust valida kurjus nimetatakse alg- ehk pärispatuks. Selle viljadeks on erinevad kurjad mõtted, halvad teod ja sõnad ning heade tegude hooletusse jätmine.

Patt kahjustab, lõhub ja hävitab elu. Näiteid võib leida enda ja teiste inimeste elust. Tänapäeva inimese tõeline olukord ilmneb Jumala kümne käsu valgel.

Piibli järgi on iga inimene patune. Mitte keegi meist ei saa patustamist ja patu tagajärgesid vältida. Patt lahutab meid Jumalast ja Tema pühadusest. Kõige raskem patu tagajärg on surm ja igavene lahusolu Jumalast. Paraku ei saa inimene ise pattu ja selle tagajärgesid Jumala ees lepitada. Ainult Jumal saab meid aidata.

See Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses.
(Rm 3:22-24)

Jumal, halasta mulle, patusele!