Mitä on synti? Mikä on syntiä?

Kirjoittanut: 
Manu Ryösö

Syntiä voisi kuvata monilla sanoilla. Se on ajatusten, sanojen ja tekojen harhautumista, vääristymistä ja kapinaa. Kaikelle synnille on yhteistä vähittäinen loittoneminen elämästä itsestään. Lyhyesti sanottuna synti on sydämen luopumista Jumalasta.

Perisynniksi kutsutaan kaikissa ihmisissä asuvaa taipumusta valita paha. Sen hedelmää ovat erilaiset pahat ajatukset, väärät teot, sanat ja hyvän tekemättä jättämiset.

Synti vahingoittaa, rikkoo ja tuhoaa elämää. Esimerkkejä voi löytää omasta ja muiden elämästä. Viimeistään Jumalan käskyjen edessä paljastuu ihmisen todellinen tilanne.

Jokainen ihminen on Raamatun mukaan syntinen. Kukaan meistä ei voi välttyä synnin tekemiseltä tai sen seurauksilta. Synti erottaa meidät Jumalasta ja hänen pyhyydestään. Synnin suurin seuraus on kuolema ja iankaikkinen ero Jumalasta. Ihminen ei kuitenkaan itse pysty Jumalan edessä sovittamaan syntejä ja niiden seurauksia. Vain Jumala voi meitä auttaa.

Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. (Room. 3:22–24)

Jumala, armahda minua syntistä!