Kuidas patte andeks saada?

Autor: 
Manu Ryösö
Tõlkinud: 
Ragne Kepler

Jumal saatis 2000 aastat tagasi oma Poja meie pattude eest ristisurma. Jeesus Kristus, kes ristile naelutati, võttis meie isekuse, uskmatuse, ahnuse, ebaaususe ja teised patud oma õlule. Jumal kinnitas meie pattude andeksandmise, äratades oma Poja surnust üles. Patud on andeks antud, kui inimene usub Jeesuse ristil toodud lepitusohvrisse. Usub, et Jeesus on surnud ka tema pattude eest. Kujundlikult võime sellest rääkimiseks kasutada metafoori meile tehtud kingist. Kingituse eest ei tule maksta ja seda ei tule välja teenida. Kingitus on meile tasuta antud. Sarnaselt ei pea inimene esmalt oma elu puhastama ega usku endast välja pigistama. Me võime Jumala armu lihtsalt vastu võtta. Jumal teadis, et me ei saa ise oma patte lepitada, niisiis tegi ta seda ise.

Ka sina võid uskuda, et Jeesuse pärast on sulle kõik patud andeks antud. Ükskõik, milline sa oled või mida sa oled teinud, võid sa olla kindel, et sulle on andeks antud. Jumala ees ei piisa meie headest tegudest ega saavutustest. Kasutu on nendega tema ees eputada, sest Jumala jaoks on Jeesuse ristisurm ainus piisav tegu.

Kuna see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega ega arvestanud neile nende üleastumisi ning on pannud meisse lepitussõna. Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees.
(2Kr 5:19, 21)

Hea Jumal, ma tänan sind ristisõnumi eest. Tänan sind, et võin Jeesuse tõttu uskuda, et minu patud on mulle andeks antud.