Hur får man synder förlåtna?

Författare: 
Manu Ryösö
Översättning: 
David Stenlund

Gud sände sin egen Son för att dö på korset för våra synders skull för ungefär 2000 år sedan. Jesus Kristus som spikades upp på korset bar på sina axlar all din själviskhet, otro, girighet, oärlighet och alla dina andra synder. Gud bekräftade syndernas förlåtelse när han uppväckte sin Son från de döda.

Man får synderna förlåtna genom att tro på den försoning som Jesus gjorde på korset. Det är fråga om en gåva som ges till oss helt gratis. Man behöver inte först reda upp problemen i sitt liv och inte heller pressa fram tro ur sig själv. Vi får helt enkelt ta emot den nåd som färdigt finns för oss att få. Gud visste att vi inte klarar av att sona våra egna synder, och därför gjorde han det själv.

Tack vare Jesus får också du lita på förlåtelse för alla dina synder när du tror på honom. Oberoende av hurudan du är eller vad du har gjort så får du vara viss om att du är benådad. Inför Gud räcker inte våra goda gärningar eller förtjänster – det är onödigt att försöka peka på dem. Den enda gärning som räcker till för Gud är Jesu död på korset.

Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser ... Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud."
(2 Kor. 5:19,21)

Gode Gud, tack för budskapet om korset. Tack att jag för Jesu skull får tro att mina synder är förlåtna.