Om en god Gud har skapat allting, varifrån kommer då det onda?

Författare: 
Manu Ryösö
Översättning: 
David Stenlund

Bibeln berättar inte allt. Den talar bara om det som är nödvändigt med tanke på människors frälsning. Ondskans ursprung hör till de ämnen som Bibeln säger mycket litet om.

De första kapitlen i Bibeln berättar att människan ursprungligen hade friheten att välja mellan gott och ont. Människan och världen skapades goda, men människan valde det onda under inflytande av Satan. Också Satan är en varelse som är skapad av Gud. Om honom berättas att han från början var en ängel som gjorde uppror mot Gud. Satan lockade människan att handla emot Guds vilja, och därifrån började ondskan sprida sig i världen.

För oss förblir det ett mysterium varför Gud alls tillät ondskan att komma in i världen. Det står i alla fall klart att Gud själv besegrade det ondas makt när han föddes som människa och dog på korset för våra synders skull. När den första människan valde det onda blev han och samtidigt hela människosläktet slavar under synden. Vi förlorade vår fria vilja. Jesus Kristus kom för att köpa oss fria från syndens slaveri, och enbart genom Jesus kan vi bli fria att leva enligt Guds vilja.

Jesus svarade: Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria."
(Joh. 8:34–36)

Gud, du ger inte svar på alla mina frågor. Hjälp mig att inte bli besviken. Låt mig istället kunna fokusera på att höra det som du har sagt.