အရာအားလုံးသည် ကောင်းသောဘုရားက ဖန်ဆင်းထားသည်မှန်လျှင် မ ကောင်းသောအရာများသည် အဘယ်က ရောက်လာသနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာက အရာအားလုံးကို ဖော်ပြမထားပါ။ လူသားတို့ကယ်တင်ခြင်းအတွက် အလွန်တရာ အရေးကြီးကြောင်းကိုသာ မိန့်တော်မူသည်။ မကောင်းသောအမှုအရာ၏ဇတ်မြစ်မှာ သမ္မာကျမ်းစာ ထဲ၌ဖော်ပြထားသောကောင်းစဉ်ထဲတွင် တစ်ခုခုပါဝင်နိုင်ပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏ပထမအခန်းက အစအဦး၌လူသည် အမှားနှင့်အမှန်ကြား ရွေးချယ်မှုပြုရန် လွတ် လပ်ခွင့်ရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုအထဲတွင်ရှိသော ကမ္ဘာကြီးနှင့်လူသားသည် ကောင်းမွန် စွာ ဖန်ဆင်းထားသည်။ သ့ရို ာတွင် လူသည် စာတန်၏လှည့်ဖြားခြင်းကိုခံရသဖြင့် မကောင်းသောအ ရာကို ရွေးချယ်မှားခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာက စာတန်သည်ပင် ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားကြောင်း ဆိုပါသည်။ စာတန်ဟူသည်မှာ မူလက ဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်သော ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါး ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုဆန့်ကျင်ရန် လူကိုသိမ်းသွင်းသွေးဆောင်သူမှာ စာတန် ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းမှာ စာတန်က ကမ္ဘာကြီးပေါ်တွင် မကောင်းမှုကို ပျံ့နံှ့စေသည့န် ည်းလမ်းပင်ဖြစ် ပါသည်။

ကောင်းမွန်သောဘုရားသည် မြေကြီးပေါ်တွင် မကောင်းသောအမှုအရာများ ပျံ့နှံလာရန် အဘယ့် ကြောင့် ခွင့်ပြုသနည်းဟူသောမေးခွန်းသည် ကျွန်တော်တို့အတွက် ဆန်းပြားသောအရာတစ်ခုအ ဖြစ်ကျန်ရှိနေသည်။ သို့ရာတွင် ရှင်းလင်းသောအရာမှာ ဘုရားသခင်သည် မြေကြီးပေါ်တွင် လူ့ ဇာတိခံယူပြီး ကျွန်တော်တို့အပြစ်အတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာအသေခံသောအခါ မကောင်း သောအမှုအရာနှင့်၎င်း၏တန်ခိုးကိုအောင်မြင်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ ပထမလူ၏အကျိုးဆက် အားဖြင့် လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးသည် မကောင်းသောအရာကိုရွေးချယ်လိုက်သောအခါ အပြစ်၏ ကျေးကျွန်ဖြစ်လာကြရသည်။ ဤသည်မှာ ကျွန်တော်တို့၏လွတ်လပ်ခွင့်ကို ဆုံးရှုံးသည့်နည်းလမ်း ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ခွင့်ကို ဆုံးရှုံးရသည့် အကြောင်းရင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ သော် ယေရှုခရစ်သည် အပြစ်တရား၏ဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းမှ ကျွန်တော်တို့ကို လွတ်မြောက်စေခဲ့ သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီလွတ်လပ်ခွင့်ရနိုင်သည်မှာ ယေရှု ခရစ်အားဖြင့်သာဖြစ်ပါသည်။

“ယေရှုကလည်း၊ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူတို့သည် ဒုစရိုက် ၏ကျွန်ဖြစ်ကြ၏။ ကျွန်သည်ကား အိမ်၌ အစဉ်အမြဲနေသည်မဟုတ်။ သားမူကား၊ အ စဉ်အမြဲနေ၏။ ထ့ေို ကြာင့် သားသည် သင်တို့ကိုလွှတ်လျှင်၊ သင်တို့သည် ဧကန်အမှန် လွတ်ကြလိမ့်မည်။” (ယောဟန် ၈း ၃၄-၃၆)

ဆုတောင်းချက်။ ဘုရားသခင်၊ မေးသမျှမေးခွန်း၏အဖြေကို ကျွန်တော်တို့အား ပေးထားခြင်းမရှိပါ။ အပြစ်ကိုမပြုဘဲ ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူသောစကားအားဖြင့် ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူသောအရာကို အလေးအနက်ထားနိုင်ရန် မစမူပါ။