Skadar det att synda, om man ändå får allting förlåtet?

Författare: 
Manu Ryösö
Översättning: 
David Stenlund

Människan har svårt att helt förstå hur farlig syndens makt är. Om vi verkligen såg hur stor kraften till förstörelse är, så skulle vi nog inte ens fundera på en sådan här fråga.

Till syndens natur hör att den skiljer oss från Gud, från livgivaren och frälsaren. Varför göra uppror mot honom som ovillkorligt älskar oss och offrar sig för vår skull?

Synden skadar såväl den som syndar och människor runt omkring. Att synda med vett och vilja innebär att förringa att Jesus led för vår skull. Han måste ju dö just på grund av människornas själviskhet och olydnad! Den som har insett hur dyrbar denna förlåtelse är, kan inte oberört fortsätta leva i synd. Synden är alltid ett brott mot livet självt, fastän vi inte själva skulle se dess följder tydligt. Det finns alltid konsekvenser av synden, antingen för den som syndar eller för andra människor.

Om man syndar avsiktligt skadar det samvetet och leder snabbt till otro. Den som är kristen har i dopet förts från mörkret till ljuset och är kallad till att med Guds hjälp kämpa emot synden och ondskan.

... kämpa den goda kampen, i tro och med ett rent samvete."
(1 Tim. 1:18–19)

Gud, beskydda mig från synden och allt ont. Led mig så att mitt liv och mina handlingar är enligt din goda vilja.