Finns Gud?

Författare: 
Liisa Rossi
Översättning: 
David Stenlund

De flesta människor tror att det finns någon form av gud eller högre makt. Någon som har gett upphov till den här världen. Någon som har gett människorna en universell uppfattning om rätt och fel. Någon som med sin hand har styrt historiens händelser. Även en ateist har någon sak eller tanke motsvarande en "gud" som han eller hon håller som högsta auktoritet och söker skydd hos.

En aning, åsikt eller övertygelse om att Gud existerar säger ännu ingenting om vem och hurudan Gud är, eller hur vi kan lära känna honom. Tillräcklig kunskap om Gud kan vi bara få av honom själv, nämligen genom Bibeln som är hans ord. Gud är stor och förunderlig, och vi kan inte lära känna honom enbart med vårt mänskliga förstånd, som begränsas av synden. Därför måste vi lita på Guds egen uppenbarelse. Gud har skapat världen och upprätthåller och råder över den. Men mer än så – Gud har blivit människa i Jesus och kommit hit till jorden och räddat oss från våra synder. Någon annan eller annorlunda Gud finns inte.

Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige.
(Upp. 1:8)

Gud, du är väl inte bara det som jag själv önskar eller är rädd för? Hör mig och svara mig.