Är Gud allsmäktig?

Författare: 
Liisa Rossi
Översättning: 
David Stenlund

När vi ser ondska och oförståeligt lidande omkring oss – kanske också i vårt eget liv – kan vi komma att ställa frågan om Gud verkligen är allsmäktig och god. Även då får vi lita på Guds ord, som är mer tillförlitligt än vårt eget begränsade förstånd. Bibeln säger att Gud är herrarnas Herre och kungarnas Kung, som råder över hela världen. Han ser allt och vet allt, och inget händer utan att han låtit det ske.

I och med syndafallet har Satan fått makt i den här världen, men hans makt sträcker sig inte längre än vad Gud tillåter. Satan har redan förlorat, för han kan inte göra något mot Guds kraft. Jesus besegrade alla ondskans makter när han dog på korset och uppstod igen.

Vi har ofta svårt att förstå Guds syften, men vi får ändå lita på att han håller alla trådar i sin hand. Den allsmäktige Gud ser den fullständiga helheten, och han vet vad som är bäst för oss. Gud, som skapat världen med sitt ord, klarar nog av att ta hand om den. Och det kommer en dag då hela världen skall få se Guds storhet.

Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas.
(Jes. 40:28)

Herre, du har all makt. Låt mig finna tröst och hopp i den vetskapen.