Kas Jumal on kõikvõimas?

Autor: 
Liisa Rossi
Tõlkinud: 
Ragne Kepler

Nähes enda ümber - ja võibolla ka oma elus - kurjust ja mõttetuid kannatusi, võime hakata Jumala kõikvõimsuses ja armastuses kahtlema. Ka siis saame pöörduda Jumala sõna poole, mis on usaldusväärsem kui meie enda piiratud mõistus. Piibli kohaselt on Jumal isandate Isand ja kuningate Kuningas, kes valitseb kogu maailma. Tema näeb ja teab kõike, mitte midagi ei juhtu tema loata. Inimese pattulangemise tõttu sai Saatan siin maailmas võimu. Ometigi ei ulatu see võim kaugemale, kui Jumal lubab. Saatan on juba kaotanud, sest tal pole väljavaateid Jumala vägevuse vastu. Jeesus võitis oma ristisurma ja ülestõusmise läbi kõik kurjuse jõud.

Meil on sageli raske Jumala kavatsusi mõista, aga me saame teda usaldada, sest tema juhib kõike. Kõikvõimas Jumal näeb tervikpilti, tema teab, mis on meie jaoks parim. Jumal, kes lõi selle maailma üksnes oma sõna abil, suudab selle maailma eest ka hoolitseda. Ja ühel päeval saab kogu maailm näha Jumala vägevust.

Kas sa ei tea? Kas sa ei ole kuulnud? Igavene Jumal, Issand, on maailma äärte Looja; tema ei väsi ega tüdi, tema mõistus on uurimatu.
(Js 40:28)

Issand, sinu päralt on kogu vägi. Luba mul leida sellest varju ja lootust.