Kust ma võin leida Jumala?

Autor: 
Ville Auvinen
Tõlkinud: 
Carmen Karabelnik

Tegelikult ei suuda inimene leida Jumalat, vaid Jumal otsib ja leiab inimese. Jumal elab sellistes kõrgustes, kuhu ühelgi inimesel pole ligipääsu, kuid ta on tulnud ja tuleb jätkuvalt meie ligi, et meid leida. Jumal tuleb meie juurde oma armuvahendite ehk Jumala sõna, ristimise, armulaua ja patutunnistuse kaudu. Just neis on Jumal leitav.

Kui sa oled lapsena ristitud, on kasulik üle korrata, mida ristimine tähendab. Seda saad teha lugedes apostellikku usutunnistust või luterlikku katekismust – need leerikursuse jaoks olulised materjalid on need, mille juurde ikka tagasi tulla ning mida ikka ja jälle üle korrata. Kui sa ei ole veel ristitud, võid samuti alustada nendest.

Julgustan sind ka Piiblit lugema. Alusta Uue Testamendi lugemisega ning loe kõigepealt läbi evangeeliumid ehk kirjeldused Jeesuse elust ja kuulutustööst. Leia kogudus, kus sa saad osa võtta jumalateenistusest. Jumalateenistusel on sul võimalik koos kogudusega tunnistada oma patud, võtta vastude pattude andestus ja kuulda õpetust. Pühas armulauas tuleme me Jumalale kõige lähemale. Seal kohtub Jumal meiega leivas ja veinis. Kristlased usuvad, et armulaua ajal õnnistatud leib on Kristuse ihu ja seal õnnistatud vein on Kristuse veri.

Ma otsin kadunut ja toon tagasi eksinu, ma seon haavatut ja kinnitan nõtra; aga lihava ja tugeva ma hävitan. Ma karjatan neid, nagu on õige.
(Hs 34:16)

Jumal, ma tahaksin Sind leida. Aita mul otsida Sind.