Var kan jag finna Gud?

Författare: 
Ville Auvinen
Översättning: 
Yvonne Djupsjöbacka

Människan kan egentligen inte finna Gud, utan Gud söker och finner människan. Gud bor i höjden, dit människan inte slipper, men han har kommit och kommer nära oss för att finna oss.

Gud kommer nära oss i nådemedlen det är i Guds Ord, i dopet, nattvarden och bikten. Därför skall vi söka honom i dessa.

Om du är döpt, är det viktigt att veta vad det riktigt innebär. Den apostoliska bekännelsen och hela katekesen är material som används i skriftskolan, som det är bra att återvända till och utforska på nytt. Om du inte är döpt är det ändå bra att börja med dessa.

Jag rekommenderar också Bibelläsning. Börja med att läsa Nya Testamentet och börja med evangelierna. Sök dig till en församling, där du kan delta i gudstjänsten. I gudstjänsten får du bekänna din synd tillsammans med församlingen och höra avlösningen samt höra undervisning från Bibeln. I nattvarden kommer vi allra närmast Gud. Då möter oss i bröd och vin. Brödet är Guds kropp och vinet är Kristi blod.

”De förlorade skall jag söka upp, de som går vilse skall jag föra tillbaka, de sårade skall jag förbinda, och de svaga skall jag stärka.”
(Hes. 34:16)

Gud, jag skulle vilja finna dig. Hjälp mig att söka dig.