ဘုရားသခင်တည်ရှိပါသလား။

လူအများစုက ဘုရားအမျိုးအစားအချို့ရှိသည်၊ သို့မဟုတ် အချို့ဘုရားများမှာ တန်ခိုးရှိကြသည်ဟူ ၍လည်းကောင်း၊ ကမ္ဘာကြီးသည် တစ်ဦးဦးထံမှစတင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အမှန် နှင့်အမှားအယူအဆကို လူတို့အထဲသို့ တစ်ဦးဦးက တစ်စက်ချင်းချပေးပြီး သမိုင်းအဖြစ်အပျက်များ တွင်လည်း လမ်းညွှန်ပေးသည်ဟူ၍လည်းကောင်း ယုံကြည်လက်ခံကြပါသည်။ ဘုရားမဲ့ဝါဒီများပင် လျှင် “ဘုရားတစ်ဆူ” အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အခြေခံသဘောတရားတစ်ခု၏အမျိုးအစားအချို့ ရှိကြသည်။ ထိုအရာပေါ်တွင် သူတို့သည် မှီခိုပြီး သာ၍မြင့်သောအခွင့်အာဏာတစ်ခုအဖြစ် ဆုပ်ကိုင်ထားကြသည်။

ခါးကုန်းကြီးတစ်ခု၊ အယူအဆတစ်ခု သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်တည်ရှိခြင်းအကြောင်းသိမြင်ခြင်းက ဘုရားသခင်သည် အဘယ်သူဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ အဘယ်သူနှင့်တူကြောင်းကိုလည်း ကောင်း၊ သူ့ကို အဘယ်သို့သိရမည်ဟူသောအကြောင်းကိုလည်းကောင်း တစ်စုံတစ်ရာ ပြောဆို ထားခြင်းမရှိပေ။ ဘုရားသခင်အကြောင်းကို ဂဃနဏသိရှိနိုင်ရန် သူ့ထံသို့လည်းကောင်း၊ သမ္မာ ကျမ်းစာတည်းဟူသော ၄င်း၏နှုတ်တော်ထွက်စကားဆီသို့လည်းကောင်း ပြန်လာရမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကြီးမြတ်တော်မူ၍ ကျွနု်ပ်တို့၏အပြစ်နှင့်ပြည့်နှက်နေသောစိတ်နှသဘောဖြင့် နားမလည်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် သူ့အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွနု်ပ်တို့အား ဖော်ပြနိုင်ရန် သူ့ကို ယုံကြည်ကိုးစားရပါမည်။ ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာကြီးကို ဖန်ဆင်းတော်မူသည်ဖြစ်၍ ထိန်းချုပ် အုပ်စိုးထားပါသည်။ ထိုထက်သာ၍ ကြီးမားလှသည်မှာ ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်၌ လူသား သဏ္ဍာန်ကိုခံယူကာ မြေကြီးပေါ်သို့ ကြွဆင်းလာခဲ့သည်။ ကျွနု်ပ်တို့ကို အပြစ်တရားထဲမှလည်း ကယ်တင်ခဲ့သည်။ အခြားသောဘုရားလုံးဝမရှိပါ။

ဆုတောင်းချက်။ သခင်ဘုရား၊ ကျွနု်ပ်အသက်တာတွင် အစစ်အမှန်ဖြစ်လာရန် ဆုတောင်းပါ၏။ ကျွနု်ပ်ဆုတောင်းသံကို နားညောင်းပြီး အဖြေပေးပါမည်အကြောင်း တောင်းလျှောက်ပါ၏။