Nini kitatokea kama sikubatizwa?

Mwandishi: 
Jari Rankinen
Mtafsiri: 
Oscar Ulotu

Wewe unayependa mambo ya imani na hujabatizwa unaweza shangaa kama utatakiwa kubatizwa. Ndiyo ni lazima, kutana na mchungaji au mfanyakazi wa usharika wa kanisa la Kilutheri watakushauri kwenda katika shule ya maungamo. Kama wewe ni wa kati ya miaka kumi na tano (15) unaweza kuudhuria kambi ya maungano. Pamoja na mchungaji mnaweza kwenda moja kwa moja katika mafungu muhimu ya imani na baadaye unaweza kubatizwa,au ungelipenda kubatizwa lakini si rahisi labda uko chini ya umri au wazazi wako hawapendi wewe ubatizwe. Unaweza kuamini katika Yesu ijapokuwa hujabatizwa. Nenda katika ubatizo mara moja kama ulivyoamua.

Nini kama una mtoto mdogo ambaye hajabatizwa? Ni lazima huyu mtoto abatizwe- ndiyo fanya mawasiliano na mchungaji au mfanyakazi wa usharika na mmpange ubatizo.

“Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpaate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapoke kipawa cha Roho mtakatifu kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu, na kwa watoto wenu, na kwa watu walio mbali na kwa wote watakaitwa na Bwana Mungu wetu wamjie”
(Matendo ya mitume 2:38-39 SUV).