မည်သည့အ် ကြောင်းကြောင့ ် ဗတ္တိဇံမခံဘဲနေရမည်နည်း။

ယုံကြည်ခြင်းတရားတွင်စိတ်ဝင်စားပြီးဗတ္တိဇံမခံယူသောသင်သည် ဗတ္တိဇံခံယူသင့်မသင့်ကို အံသြမိ ပေမည်။ ဟုတ်ပါတယ်။ သင်သည် ဗတ္တိဇံကို ခံယူသင့်ပါသည်။ သင်၏သင်းအုပ်ဆရာ၊ သ့မို ဟုတ် လူသရင်အသင်းတော်ရုံးသို့ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ အပြစ်ဝန်ခံခြင်းကျောင်းသို့သွားရန် အကြံပြုကြပါ လိမ့်မည်။ သင်သည် ၁၅ နှစ်လောက်ရှိနေပြီဆိုလျှင် ဝန်ခံခြင်းသင်တန်းကျောင်းသို့တက်ရောက် သင့်ပါသည်။ သင်သည် သင်းအုပ်နှင့်အတူ သင့်ယုံကြည်ခြင်း၏အဓိကအကြောင်းတရားအားဖြင့် သွားရမည်။ ထို့နောက် သင်သည် ဗတ္တိဇံကို ခံယူရပါမည်။

သို့မဟုတ် သင်သည် ဗတ္တိဇံကို ခံယူလိုပေမည်။ သို့ရာတွင် မဖြစ်နိုင်ပါ။ သင်သည် အသက်မပြည့်မှီ သေးသဖြင့် မိဘများက ဗတ္တိဇံမပေးလိုသေးသည်လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သင်သည် ဗတ္တိဇံမခံယူ သေးသော်လည်း ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်နိုင်ပါသည်။ သို့ဆိုလျှင် သွား၍ သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ဗတ္တိဇံကို ခံယူလိုက်ပါ။

ဗတ္တိဇံမခံယူသေးသည့်ကလေးတစ်ဦး သင်၌ ရှိပါသလား။ ဤကလေးသည် ဗတ္တိဇံခံယူသင့်ပါသ လား။ ခံယူသင့်ပါသည်။ သင်၏သင်းအုပ်ဆရာ သ့မို ဟုတ် ဘုန်းတော်ကြီးရုံးသို့အဆက်အသွယ်ပြု လုပ်ပြီး ဗတ္တိဇံအတွက် အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ပါ။

ပေတရုကလည်း “သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွှတ်စေခြင်းငှါနောင်တရ၍ တယောက်မျှမကြွင်း၊ ယေရှုခရစ်၏နာမတော်၌ ဗတ္တိဇံကိုခံကြလော့။ သို့ပြုလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် တည်းဟူသောဆုကျေးဇူးတော်ကို ခံရကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ဂတိတော်သည် သင်တို့နှင့်၎င်း၊ သင်တို့၏သားသမီးတို့နှင့်၎င်း၊ ဝေးသောသူတို့တွင် ငါတ့၏ို ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားခေါ်တော်မူသမျှသောသူတို့နှင့်၎င်းဆိုင်သည်” ဟု ဟောလေ၏။ (တမန် ၂း ၃၈-၃၉)