Vad händer om jag inte är döpt?

Författare: 
Jari Rankinen
Översättning: 
Boris Sandberg

Jag tänkte nu på dig som tilltalas av trosfrågor men som inte är döpt. Kanske du funderar, borde jag bli döpt. Ja, det borde du. Ta kontakt med pastorn eller pastorskansliet i någon luthersk församling. Du får då plats i skriftskolan. Skriftskolläger kan det inte bli om du inte är omkring 15 år gammal. Tillsammans med pastorn går du igenom vår tros centralaste punkter och efter det kan du bli döpt.

Eller, kanske du skulle önska bli döpt, men har inte möjlighet till det. Du är inte fullvuxen och dina föräldrar vill inte att du ska döpas. Också som odöpt får du tro på Jesus. Och sedan, när du själv får bestämma, så kom så fort som möjligt överens om ditt dop.

Jag tänker också på dig, som har ett barn, som av en eller annan orsak inte är döpt. Borde det döpas? Det borde det. Ta kontakt med pastorn eller pastorskansliet och kom överens om saken.

"Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar."
(Apg. 2:38,39)