Vad är det för nytta med nattvarden?

Författare: 
Jari Rankinen
Översättning: 
Boris Sandberg

I nattvarden möter vi Jesus, som kan ta vård om oss på många sätt.

Frälsaren har speciellt en uppgift: han förlåter. Just den här uppgift sköter han i nattvarden. Han delar ut det som han åstadkom med sin död. Hans död sonade allas alla synder och kom med syndernas förlåtelse så mycket som människorna behöver. Martin Luther hade en fenomenal bibelkunskap. Han summerar Bibelns svar på frågan, vilken nytta det är med nattvarden, med följande sats: ”I detta sakrament ges oss syndernas förlåtelse, liv och salighet, ty där syndernas förlåtelse är, där är också liv och salighet.” Förlåtelse får var och en som kommer till nattvarden, tar emot Jesu kropp och blod och litar på det som Bibeln lovar angående nattvarden. Bibeln lovar, att Jesus där delar ut syndernas förlåtelse.

Det här kan kännas alldeles för enkelt och lätt. Guds nåd är enkel. Vi gör den ofta alltför svår.

"Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen."
(Joh. 6:54)