Vad är nattvarden?

Författare: 
Jari Rankinen
Översättning: 
Boris Sandberg

De kristna firar nattvard – en helig måltid – på Jesu befallning. Alltid när man firar den läser man instiftelseorden. Instiftelseorden är en sammanställning av ord ur Bibeln där man berättar vad som hände i Jerusalem den sista natten före Jesu död. Jesus firade nattvarden tillsamman med sina lärjungar och befallde dem att ofta göra på samma sätt från och med den kvällen.

I nattvardens instiftelseord konstaterar man att brödet som man äter vid nattvarden är Jesu kropp. Och vinet är det nya förbundet i hans blod. I Matteus evangelium sägs också om vinet, att det är hans blod. Jesu kropp och blod är alltså närvarande där man firar nattvarden. Det betyder att han är där själv. Jesus är närvarande i nattvardsfirningen på ett speciellt sätt. Vi möter honom och han möter oss. När du funderar på vart du borde gå för att komma nära Jesus, så gå till nattvarden. Just det här är nattvardens stora under: Jesus är närvarande och tar hand om oss.

Vid nattvarden känns det inte alltid – kanske inte så ofta – att man möter Jesus. Våra känslor för inte Jesus någon stans eller hindrar honom att komma. Han är där, där han har lovat att vara, oberoende av om vi känner av det eller inte. Han har lovat att vara närvarande vid nattvarden – brödet är han kropp och vinet hans blod.

"Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: "Tag och ät. Detta är min kropp."
Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: "Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse."
(Matt. 26:26-28.)