Kan man bli frälst utan att vara döpt?

Författare: 
Jari Rankinen
Översättning: 
Boris Sandberg

Enligt Bibeln behövs dop och tro för att man ska bli frälst. Angående dopet får vi inte förakta det som Gud har sagt. Annars finns det risk för att vi blir utanför hans frälsande verksamhet. Vi bör således låta döpa våra barn och själva bli döpta, om vi ännu inte är döpta.

I Bibeln berättas visserligen om vissa som blivit frälsta utan dop. På Långfredagen sade Jesus till en av de brottslingar som hängde vid hans sida, att denne skulle få vara med honom i paradiset. Mannen var säkert inte döpt. Gud kan verka utan de medel som han befaller oss att använda. Han kan frälsa också utan dop, men ett gudomligt undantag tillåter inte oss att nonchalera dopbefallningen. Som kristna är vi bundna till det som Nya testamentet undervisar: i dopet blir man kristen och kommer med i Guds barnaskara. Ett odöpt dött barn får vi lämna i den nådiga Gudens omsorg.

"Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd."
(Mark. 16:16)