Kas ristimata inimene võib saada päästetud?

Autor: 
Jari Rankinen
Tõlkinud: 
Carmen Karabelnik

Piibel ütleb, et selleks, et saada päästetud, on sul vaja ristimist ja usku. Me ei tohi jätta kahe silma vahele seda, mida Jumal on meie pääste kohta ütelnud. Vastasel juhul on oht, et jääme välja tema päästetööst. Seega peame ristima oma lapsi ja laskma ka endid ristida, kui me ei ole veel ristitud.

Piibel jutustab, et mõned inimesed päästeti ilma ristimiseta. Suurel Reedel ütles Jeesus röövlile enda kõrval, et ta saab olema koos Jeesusega paradiisis. See inimene ei olnud tõenäoliselt ristitud. Jumal võib tegutseda ka väljaspool neid vahendeid, mida Ta meil käseb kasutada. Ent see jumalik erand ei luba meil ignoreerida ristimise käsku, mille me oleme saanud. Kristlastena oleme seotud Uue Testamendi õpetustega: ristimises saadakse kristlaseks ja Jumala lapseks. Ristimata lapse puhul, kes sureb, võime öelda ja uskuda, et ta on meie armulise Jumala kätes.

Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka.
(Mk 16:16)