Mis siis, kui ma olen kaks korda ristitud?

Autor: 
Jari Rankinen
Tõlkinud: 
Carmen Karabelnik

Piibel õpetab, et ristimist ei tohiks ega ole vaja uuesti korrata. Seda tehakse üks kord ja see kehtib alati. See ei muutu, kui me ka pärast oma ristimist Jumala hülgame. Me võime alati oma Isa juurde tagasi pöörduda, ta on meid ootamas. Ning kui me tagasi tuleme, ei ole meil vaja uut ristimist.

Ometi on neid, kes tahavad saada uuesti ristitud või on uuesti ristitud. Ning on neid, kes ristivad inimesi uuesti. Paljud neist võivad mõelda, et kui inimene on lapsena ristitud, ei ole see tõeline ristimine. See on tõsine väide. See tähendaks, et sa ei ole ristitud ega ole seega kristlane. Mõned ütlevad, et kui inimene ei saa ristimise hetkel aru, et ta on ristitud, siis ei ole see tõeline ristimine. Kuid ristimine on Jumala tegu ja Jumala tegu ei sõltu sellest, kui palju inimene aru saab. Me ei saanud aru, mis juhtus, kui Jeesus meie eest ristil suri – meid ei olnud siis isegi olemas, kui see juhtus. Aga see oli ikkagi Jumala tegu ja meie pääste.

Seega ei tohiks ristimist uuesti korrata. Inimene, kes on lasknud ennast teist korda ristida, on teinud valesti. Valed teod tuleb Jumalale üles tunnistada ja paluda temalt andestust. Ning Jumal annab andeks neile, kes kahetsevad, sest Jeesus on lepitanud kõikide inimeste kõik patud.

Üks Issand, üks usk, üks ristimine (Ef 4:5)