Mis siis, kui ma ei ole ristitud?

Autor: 
Jari Rankinen
Tõlkinud: 
Carmen Karabelnik

Sina, kes sa oled huvitatud usuasjadest ega ole ristitud, mõtled võib-olla, kas sa peaksid end ristida laskma. Jah, peaksid küll. Võta ühendust kohaliku koguduse kirikuõpetaja või luterliku koguduse kantseleiga. Nemad soovitavad sul minna leerikooli. Kui sa oled vähemalt 15 aastat vana, võid sa osa võtta koguduse leeriõpetusest. Leerikoolis vaadatakse koos kirikuõpetajaga läbi usu põhisisu ja pärast seda võid sa saada ristitud.

Või võib olla tahaksid sa saada ristitud, aga see ei ole võimalik. Võib olla oled sa alaealine ja su vanemad ei taha, et sind ristitaks. Sa võid uskuda Jeesusesse isegi siis, kui sa ei ole ristitud. Lase ennast ristida niipea, kui see on sinu otsustada.

Mis siis, kui mul on laps, kes on ristimata? Kas see laps peaks saama ristitud? Jah. Võta ühendust kirikuõpetajaga või koguduse kantseleiga ja lepi kokku ristimine.

Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andekssaamiseks, ning siis te saate Püha Vaimu anni. Sest see tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, kes on eemal, keda iganes Jumal, meie Issand, enese juurde kutsub.
(Ap 2:38-39)