Mis on ristimine?

Autor: 
Jari Rankinen
Tõlkinud: 
Carmen Karabelnik

Kirikuõpetaja valab vett lapse pea peale ja ristib ta Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse. Kui seda ei ole tehtud lapsena, võib seda teha täiskasvanuna. Miks?
Sest Jeesus käskis ristida. Ta ütles, et ristimise kaudu saab inimesest tema jünger ja inimese omaks saab kõik see, mis Jeesusel on. Ristimise kaudu saavad meist Jumala lapsed – ning me saame kingitusena andestuse ja pääste, igavese elu. Piibel kasutab sellest rääkides järgmist kujundit: kui oleme ristitud, oleme riietatud Kristusega. Meie pelgupaik on Jumala lubadustes ning selles, mida Jeesus on meie heaks teinud.

On loomulik imestada, kuidas võib natuke vee valamist teha nii palju. Jumal on lubanud tegutseda, kui inimene on ristitud. Ta on lubanud võtta inimese enda lapseks, andestada talle tema patud ja päästa ta. Jumal on valinud sellise viisi, et anda meile seda, mida Jeesus on välja teeninud. Selles on suur tarkus, et Jumal tegutseb just sellisel viisil.

Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse.
(Mt 28:19)