Ubatizo ni Nini?

Mwandishi: 
Jari Rankinen
Mtafsiri: 
Oscar Ulotu

Mchungaji anamwaga maji juu ya kichwa cha mtoto na kumbatiza yeye katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na kama hili halikufanyika kwa mtoto, linaweza kufanyika hata kwa mtu mzima, kwa nini?

Tunabatiza kwa sababu Yesu aliamuru tufanye hivyo. Alisema kupitia ubatizo mtu anakuja kuwa mwanafunzi wake na kupata kile alichonacho. Kupitia ubatizo tunakuwa watoto wa Mungu, na kama zawadi tunapata msamaha wa dhambi,na uzima wa milele. Biblia inasema tulivikwa ndani ya Kristo wakati wa ubatizo. Kimbilio letu ni ndani ya kile Yesu anafanya kwa ajili yetu.

Ni asili yetu kushangaa ni kwa jinsi gani maji yanaweza kufanya mambo makubwa kama haya. Mungu ameahidi kutenda wakati mtu anabatizwa. Ameahidi kumchukua mtu kama mtoto wake,kumsamehe na kumwokoa. Mungu amechagua njia hii kutufanya sisi wake kwa kile Yesu amefanya. Hakika kuna Hekima kubwa kwa kazi Mungu aliyofanya kwa njia ya Yesu Kristo.

"Basi, enendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkawabatize kwa jina la Baba, na Mwana na Roho mtakatifu”.
(Mathayo 28:19-20, SUV)