Ubatizo wangu una maana?

Mwandishi: 
Jari Rankinen
Mtafsiri: 
Oscar Ulotu

Nilibatizwa miaka mingi iliyopita. Hii ina maana gani sasa? Je ina maana yeyote? Kwa mimi ubatizo una maana kubwa wakati nikiwa mtoto nilibatizwa sikuwa na la kufanya sikujua, wala kufanikiwa au kubadilisha. Hata kama ni kitu kidogo. Kama nikiwa ndani ya kutokamilika, kutokujua au kuwa mzuri- nilikuwa wa kutosha kwa Mungu. Nilikuwa mwenye haki kwa sababu Yesu alikufa kwa ajili yangu na alizipatanisha dhambi zangu. Ilikuwa hivyo na iko hivyo sasa. Hivi ndiyo ubatizo unavyonikumbusha mimi.

Vipi kama kila asubuhi tungeweza kusema sisi wenyewe ubatizo una maana gani, kama nilivyo mimi ni mali ya Mungu na ninakwenda mbinguni kama nilivyo, ninawezakupata suluhisho kwa Yesu. Sasa hii inaleta furaha na heshima. Hili ni jambo ambalo linaleta nguvu na kuishi kama mkristo na kuishi kwa mapenzi ya Mungu hata kama kwa kiasi kidogo.

Biblia inafundisha kwamba tumeokolewa kwa neema. Kwa kuokolewa kwa neema ina maana kwamba tunaweza kuwa mali ya Mungu pasipo kuwa na kuchangia na kuipata mbingu kama jinsi tulivyo na yote hii ni kwa sababu ya kazi ya Yesu msalabani. Kila mtu aliyebatizwa na kuamini katika Yesu ataokolewa kwa neema.

“Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu."
(Efeso 2:8 SAV)