ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံယူဖ့ ို အရေးကြီးပါသလား။

ကျွနု်ပ်သည် လွန်ခဲသောနှစ်ပေါင်းများစွာက ဗတ္တိဇံကို ခံယူခဲ့သည်။ ယခုတွင် မည်သ့အို ဓိပါယ်ရှိပါ သနည်း။ သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ရာထူးခြားမှုရှိလာပါသလား။

ကျွနု်ပ်အတွက်မူ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံယူခြင်းသည် ကြီးမားသည့်ထူးခြားမှုကို ဖြစ်စေပါသည်။ ကျွနု်ပ်ငယ် ရွယ်သောအချိန်က ဗတ္တိဇံကို ခံယူခဲ့ပါသည်။ ကျွနု်ပ်က ဘာမျှမလုပ်ခဲ့ရပါ။ မသိခဲ့ရပါ။ အမွေမခံနိုင် ခဲ့ပါ။ သို့မဟုတ် မပြောင်းလဲစေနိုင်ပါ။ နည်းနည်းလေးတောင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိပါ။ မပြည့်စုံ သောအရွယ်၊ ကောင်းကွက်လည်းမရှိ၊ သိလည်းမသိသည့်အရွယ် ငယ်ရွယ်သည့်အချိန်ဖြစ်သော် လည်း ဘုရားသခင်အဖို့ လုံလောက်လျက်ရှိပေသည်။ ကျွနု်ပ်အဖို့အသက်ကိုစွန့်ပြီးအသေခံသော ယေရှုခရစ်၏သေခြင်းနှင့် ရန်ငြိမ်းစေခြင်းကြောင့် ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့သည့် နည်းတူ ယခုလည်း ထိုသို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအရာမှာ ဗတ္တိဇံနှင့ပ် တ်သက်ပြီး ကျွနု်ပ်အား သိစေ သောအရာဖြစ်ပါသည်။

နံနက်တိုင်း ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာ၏ဆိုလိုရင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး မိမိကိုယ်ကိုပြောဆိုရမည့်အရာမှာ ကျွနု်ပ်ဖြစ် သည်အတိုင်း ဘုရားသခင်၏ဥစ္စာဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်သည် ကောင်းကင်သွားရမည့်သူဖြစ်သည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်၏အရှိအတိုင်း ခရစ်တော်၌ မှီခိုအားထားနိုင်ပါသည်။ ယခုတွင် ထိုအရာက ဝမ်း မြောက်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတရားကို ကျွနု်ပ်ထံသို့ ဆောင်ယူလာသည်။ ၎င်းမှာ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက် အနေဖြင့် ဘုရားသခင်၏အလိုတောင်နှင့်အညီ အသက်ရှင်နိုင်ရန် ခွန်အားကိုယူဆောင်လာပေး သောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။

ကျွနု်ပ်တို့သည် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာက သွန်သင်ထားပါသည်။ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သည်ဟူသည်မှာ ကျွနု်ပ်တို့ ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲ ဘုရားသခင်ပိုင်ဆိုင်သောသူဖြစ်သည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ကျွနု်ပ်သို့ သွားသည်အတိုင်း ကောင်းကင်ဘုံသို့ရောက်နိုင်သည်ဟူ၍လည်းကောင်းဆိုလိုပေတည်း။ ဤအရာ အားလုံးသည် ယေရှုကြောင့်သာဖြစ်ပါသည်။ ဗတ္တိဇံခံ၍ ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့ သည် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။

“ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ ကိုယ်အ လိုအလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင် (ဧဖက် ၂း ၈ )