ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာက ို နှစ်ကြိမ်ခံယူသင့သ် လား။

ဗတ္တိဇံကို အသစ်တဖန်ယူရန်မသင့်သည်၊ ယူရန်မလိုအပ်ပါ ဟူ၍ သမ္မာကျမ်းစာက သွန်သင်ပါ။ တကြိမ်သာလုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိပြီး ၎င်းသည် အမြဲတမ်းအတည်ပြုထားသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဗတ္တိဇံ မင်္ဂလာခံယူပြီးနောက် ဘုရားသခင်ကို ငြင်းဆန်မည်ဆိုလျှင်လည်း ဤအရာသည် ပြောင်းလဲမည် မဟုတ်ပါ။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ခမည်းတော်ထံသို့သွားချင်ပြန်သွားနိုင်သည်။ သူသည် ကျွနု်ပ်တို့ကို စောင့်မျှော်နေပါသည်။ ထ့အို ပြင် ကျွနု်ပ်တို့ပြန်လာသောအခါ အသစ်သောဗတ္တိဇံမလိုတော့ပါ။

သို့ရာတွင် နောက်ထပ်ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံယူလိုသောသူများ သ့မို ဟုတ် ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံယူပြီးသောသူ များရှိကြပါသည်။ လူတွေကို ဗတ္တိဇံအကြိမ်ကြိမ်အခါခါပေးသောသူလည်း ရှိပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့အ များစုက လူတစ်ဦိးသည် ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုခံယူလျှင် စစ်မှန်သောဗတ္တိဇံဖြစ်မည် မဟုတ်ပါ။ ဗတ္တိဇံဟူသည်မှာ အလေးအနက်ထားရသောအရာဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင် သည် နောက်တဖန် ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမဟုတ်ပါ။ အချို့က သူဗတ္တိဇံခံခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဗတ္တိဇံမင်္ဂ လာအကြောင်းကို နားလည်ထားခြင်းမရှိလျှင် စစ်မှန်သောဗတ္တိဇံမဖြစ်နိုင်ပါ။ စစ်မှန်သောဗတ္တိဇံမင်္ဂ လာဟူသည်မှာ ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်ချက်ဟူသည် မှာ လူက မည်မျှနားလည်သည်ဟူသောအချက်ပေါ် မူမတည်ပါ။ ယေရှုသည် ကျွနု်ပ်တို့ကိုစား လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အသေခံသောအခါ မည်သည့်အရာဖြစ်ပျက်သည်ကို ကျွနု်ပ်တို့မသိနား မလည်ထားပါ။ ထိုသို့ဖြစ်ပျက်သည့်အချိန်တွင် ကျွနု်ပ်တို့လည်း မရှိကြပါ။ သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်လျက်နေသေးသလို ကျွနု်ပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက်လည်း ဖြစ်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဗတ္တိဇံဟူသည်မှာ နောက်တဖန် ပြန်ခံရသည့်အဖြစ်မျိုးမဖြစ်သင့်ပါ။ ဒုတိယအကြိမ်ဗတ္တိ ဇံပြန်ခံသောသူသည် မှားယွင်းသောအမှုကိုပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မှားယွင်းသောအပြုအမူကို ဘုရား သခင်ထံဝန်ချတောင်းပန်ကြီး အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကို တောင်းလျှောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အ ပြင် နောက်တရသောသူတို့ကိုလည်း အပြစ်ခွင့်လွှတ်တော်မူခဲ့ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ယေရှုသည် လူသားတို့၏အပြစ်ရှိသမျှကို ရန်ငြိမ်းစေခဲ့ပြီးလေသည်။

“သခင်တပါး၊ ယုံကြည်ခြင်းတပါး၊ ဗတ္တိဇံတပါး။” (ဧဖက် ၄း ၅)