Hur är det om jag är omdöpt?

Författare: 
Jari Rankinen
Översättning: 
Boris Sandberg

Bibeln lär, att dopet inte behöver eller får förnyas. Det förrättas en gång och det har alltid sin giltighet. Saken ändras inte även om vi förkastar Gud efter vårt dop. Vi får återvända till vår Far, han väntar på oss. Och när vi återvänder behöver man inte förnya dopet.

Dock finns det sådana, som vill bli döpta på nytt eller som redan blivit omdöpta. Och så finns det sådana som döper på nytt. De flesta av dem tänker säkert att dopet som människan har fått som liten inte är något egentligt dop. Det är ett allvarligt påstående. Det betyder ju att man inte alls är döpt och är egentligen inte någon kristen. Vissa säger att det inte kan vara ett rätt dop om den döpte inte förstår att man döper honom.

Dopet är Guds handlande och Guds handlande är inte beroende av hur mycket en människa förstår. Inte förstod vi det heller – eftersom vi inte ens fanns till då – det som Gud gjorde, när Guds Son dog i vårt ställe, eller det, att vi inte förstod, skulle göra Jesu död i vårt ställe ogiltig.

Dopet får man alltså inte göra om. Den som har låtit döpa om sig har gjort fel. Felaktiga handlingar får vi bekänna för Gud och be om förlåtelse för. Gud ger förlåtelse åt dem som ångrar sig för Jesus har sonat allas alla synder.

En Herre, en tro, ett dop!
(Ef. 4:5)