Vad är dopet?

Författare: 
Jari Rankinen
Översättning: 
Boris Sandberg

En liten människas huvud begjuts med vatten och pastorn säger, att han döper henne i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Om det inte har skett som barn, så kan det göras som vuxen. Varför?
 Därför att Jesus gav befallning om att döpa. Han sade, att så här gör man människor till hans lärjungar. I dopet får människan del av det som Jesus har förvärvat åt oss. Han har gett oss rätt att vara Guds barn, gett som gåva förlåtelse och frälsning och tillträde till det eviga livet. Bibeln säger, att vi blir iklädda Kristus, när vi blir döpta. Vi får som vår trygghet det som Jesus har gjort för oss.

Inte att undra på om du funderar på hur dopvattnet kan åstadkomma så mycket. Gud har lovat att han handlar när man döper. Han har lovat att han tar mig upp som sitt barn, ger förlåtelse och frälsar. Gud har valt det här sättet att göra människan delaktig av det som Jesus förvärvat. Däri ligger sannerligen en god och djup vishet, att Gud verkar just på det här sättet.

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er.
(Matt. 28:19,20)

Dyk djupare: Lilla katekes - Det heliga dopet