Det heliga dopet

Vad är dopet?

  • Svar:

Dopet är inte bara vatten, utan det är ett vatten som är inneslutet i Guds bud och förbundet med Guds ord.

Vilket är då detta Guds ord?

  • Svar:

Det som vår Herre Jesus Kristus säger i Matteus sista kapitel:

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Vilken gåva och nytta för dopet med sig?

  • Svar:

Dopets verkan är syndernas förlåtelse. Det frälsar från döden och djävulen och ger evig salighet åt alla dem som tror det som Guds ord och löften innehåller.

Vilka är dessa Guds ord och löften?

  • Svar:

Det som vår Herre Jesus Kristus säger i Markus sista kapitel:

Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd.

Vad betyder då detta dop i vatten?

  • Svar:

Det betyder att den gamla människan i oss genom daglig ånger och omvändelse skall dränkas och dödas med alla synder och onda begär och att en ny människa i stället varje dag skall träda fram och uppstå, som skall leva evigt för Gud i rättfärdighet och helighet.

Var står det skrivet?

  • Svar:

Aposteln Paulus skriver i brevet till romarna i det sjätte kapitlet:

Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.

Hur kan vattnet ha en så kraftig verkan?

  • Svar:

Det är visserligen inte vattnet som har denna verkan, utan Guds ord som är med och i vattnet, och tron som litar på detta Guds med vattnet förenade ord. Ty utan Guds ord är vattnet bara vatten och inget dop, men förenat med Guds ord är det ett dop. Det betyder: det är ett nåderikt livets vatten och ett bad till ny födelse i den heliga Anden, såsom aposteln Paulus säger i brevet till Titus i det tredje kapitlet:

Gud räddade oss därför att han är barmhärtig, och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga Anden. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit Anden strömma över oss, för att vi genom Guds nåd skall bli rättfärdiga och, så som det är vårt hopp, vinna evigt liv.

(Läs mer: Stora katekes - Om dopet) (logosmappen.net))