Herrens heliga nattvard

Vad är altarets sakrament?

  • Svar:

Det är vår Herres, Jesu Kristi, sanna kropp och blod, under bröd och vin, av Kristus själv instiftat åt oss kristna till att äta och dricka.

Var står det skrivet?

  • Svar:

Så skriver evangelisterna Matteus, Markus och Lukas samt aposteln Paulus:

Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt sina lärjungar och sade: Tag och ät, detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Lika- så tog han bägaren, tackade Gud och sade: Drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.

Vilken nytta har detta ätande och drickande?

  • Svar:

Det visar oss dessa ord: ”för er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse”. Detta innebär att syndernas förlåtelse, liv och salighet genom dessa ord ges oss i nattvardens sakrament. Ty där syndernas förlåtelse är, där är också liv och salighet.

Hur kan kroppsligt ätande och drickande ha en så kraftig verkan?

  • Svar:

Det är visserligen inte ätandet och drickandet som har denna verkan, utan de ord som står här: ”för er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse”. Tillsammans med det kroppsliga ätandet och drickandet är dessa ord det väsentliga i detta sakrament, och den som tror dessa ord har vad de innehåller och lovar, nämligen ”syndernas förlåtelse”.

Vem tar emot detta sakrament värdigt?

  • Svar:

Att fasta och förbereda sig kroppsligt är nog en god yttre sed, men värdig och rätt förberedd är den som sätter tro till dessa ord: ”för er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse”. Den som inte tror dessa ord, eller den som tvivlar, är inte värdig och förberedd, ty ordet ”för er” fordrar framför allt troende hjärtan.

(Läs mer: Stora katekes - Om altarets sakrament (logosmappen.net))