Trosbekännelsen

Jag tror på Gud Fader, den allsmäktige, himlens och jordens skapare.

Vad är det?

  • Svar

Jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser, gett mig kropp och själ, ögon, öron och alla lemmar, förnuft och alla sinnen och att han ännu håller allt detta vid makt. Dessutom ger han kläder och skor, mat och dryck, hus och hem, maka och barn, åker, boskap och alla ägodelar, försörjer mig rikligt och dagligt med allt vad jag behöver för att leva, skyddar för all farlighet och bevarar för allt ont; och allt detta blott av faderlig, gudomlig godhet och barmhärtighet, utan all min förtjänst och värdighet. För allt detta är jag skyldig att tacka och lova honom, tjäna honom och vara honom lydig. Detta är visst och sant.

(Läs mer: Stora katekes - Om tron - Första artikeln (logosmappen.net))

Jag tror på Jesus Kristus, Guds ende Son, vår Herre, som blev avlad av den heliga Anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Vad är det?

  • Svar

Jag tror att Jesus Kristus, sann Gud, född av Fadern i evighet, och tillika sann människa, född av jungfrun Maria, är min Herre. Han har förlossat, förvärvat och vunnit mig, förtappade och fördömda människa, från alla synder, från döden och från djävulens våld, inte med guld eller silver, utan med sitt heliga, dyra blod och med sitt oskyldiga lidande och sin död, för att jag skall vara hans egen, leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdig- het, oskuld och salighet, liksom han är upp- stånden från de döda, lever och regerar i evighet. Detta är visst och sant.

(Läs mer: Stora katekes - Om tron - Andra artikeln (logosmappen.net))

Jag tror på den heliga Anden, en helig, allmännelig kyrka, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.

Vad är det?

  • Svar

Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller min egen kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komma till honom. Det är den heliga Anden som har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och behållit mig i en rätt tro; såsom han kallar, församlar, upplyser och helgar hela kristenheten på jorden och bevarar henne i Jesus Kristus genom den enda rätta tron. I denna kristenhet förlåter han varje dag rikligt mig och alla tro- ende alla synder och skall på den yttersta da- gen uppväcka mig och alla döda och ge mig och alla troende i Kristus ett evigt liv. Detta är visst och sant.

(Läs mer: Stora katekes - Om tron - Tredje artikeln (logosmappen.net))