De tio budorden

Första budet

Jag är Herren, din Gud. Du skall inte ha andra gudar jämte mig.

Vad är det?

-- Svar.

Vi skall frukta och älska Gud över allting och förtrösta endast på honom.

(Läs mer: Stora katekes - Första budet (logosmappen.net))


Andra budet

Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall inte att låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

Vad är det?

-- Svar.

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte brukar hans namn till onda önskningar, svordom, trolldom, lögn och bedrägeri, utan åkallar det i all nöd, ber, tackar och lovar.

(Läs mer: Stora katekes - Andra budet (logosmappen.net))


Tredje bjudet

Tänk på att hålla vilodagen helig.

Vad är det?

-- Svar.

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte föraktar predikan och Guds ord, utan håller ordet heligt, gärna hör det och lär oss det.

(Läs mer: Stora katekes - Tredje budet (logosmappen.net))


Fjärde bjudet

Visa aktning för din far och din mor.

Vad är det?

-- Svar.

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte föraktar eller förargar våra föräldrar och överordnade utan respekterar dem och tjänar dem, lyder, älskar och högt värderar dem.

(Läs mer: Stora katekes - Fjärde budet (logosmappen.net))


Femte bjudet

Du skall inte dräpa.

Vad är det?

-- Svar.

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte skadar vår nästa till hans liv eller tillfogar honom lidande, utan hjälper och bistår honom i alla faror och livssituationer.

(Läs mer: Stora katekes - Femte budet (logosmappen.net))


Sjätte budet

Du skall inte begå äktenskapsbrott.

Vad är det?

-- Svar.

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi lever rent och behärskat i ord och gärningar och så att alla makar älskar och högaktar varandra.

(Läs mer: Stora katekes - Sjätte budet (logosmappen.net))


Sjunde bjudet

Du skall inte stjäla.

Vad är det?

-- Svar.

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte tar ifrån vår nästa hans pengar eller ägodelar eller försöker komma åt dem med falskhet och svek, utan hjälper honom att föröka och beskydda sin egendom och säkra sin utkomst.

(Läs mer: Stora katekes - Sjunde budet (logosmappen.net))


Åttonde budet

Du skall inte vittna falskt mot din nästa.

Vad är det?

-- Svar.

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte vittnar falskt om, förråder och baktalar vår nästa eller sprider ut onda rykten om honom, utan vi skall ta honom i försvar, tänka och tala gott om honom och tyda allt till det bästa.

(Läs mer: Stora katekes - Åttonde budet (logosmappen.net))


Nionde budet

Du skall inte ha begär till din nästas hus.

Vad är det?

-- Svar.

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte med list står efter vår nästas arv eller hus, eller under sken av lag och rätt lägger beslag på det, utan vi skall hjälpa honom att behålla vad han äger.

(Läs mer: Stora katekes - Nionde budet (logosmappen.net))


Tionde budet

Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans tjänstefolk, hans boskap eller något annat som tillhör din nästa.

Vad är det?

-- Svar.

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte drar, lockar eller driver från vår nästa hans hustru, tjänstefolk eller boskap, utan förmanar dem och uppmanar dem att förbli trogna och fullgöra sina plikter.

(Läs mer: Stora katekes - Tionde budet (logosmappen.net))


Vad säger Gud om alla dessa bud?

-- Svar.

Så säger han:

Jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden när man älskar mig och håller mina bud.
(Andra Moseboken 20:5f)

Vad är det?

-- Svar.

Gud hotar att straffa alla som bryter mot dessa bud. Därför skall vi frukta hans vrede och inte bryta mot hans bud. Men han lovar sin nåd och allt gott åt alla som håller dessa bud. Därför skall vi älska honom, förtrösta på honom och gärna leva efter hans bud.

(Läs mer: Stora katekes - De Tio budens avslutning (logosmappen.net))