ပွဲတော်မင်္ဂလာကို မည်သူခံယူနိုင်သနည်း။

သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာသည် ဗတ္တိဇံယူပြီးသော ခရစ်ယာန်များအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ လူသရင် အသင်းတော်တွင် ဝန်ခံခြင်းကျောင်းသို့သွား၍ အတည်ပြုခြင်းခံရပြီးသူတိုင်းသည် သန့်ရှင်းသော ပွဲတော်မင်္ဂလာကို ခံယူနိုင်သည်။ ပါဝင်ဆက်ဆံသောသူသည် သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာ၏ဆိုလို ရင်းကိုနားလည်ပြီး သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာနှင့်ပုံမှန်စားသောက်ခြင်းတို့၏ခြားနားမှုကိုလည်း သိသည်မှာ သေချာပါသည်။ သွန်သင်ခြင်းခံရပြီးသောကလေးသူငယ်များသည်လည်း မိဘများနှင့် ဘိုးဘေးများနှင့်အတူ သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာကို ဆက်ဆံနိုင်ပါသည်။ လူတိုင်းသည် ကောင်း ကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားကြစေရန် ယဇ်ပုလ္လင်ဆီသို့ လှမ်းလာနိုင်ကြပါသည်။

သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာကို ဆက်ဆံရန်မှာ ရံဖန်ရံခါ ခက်ခဲမှုတွေရှိနိုင်ပါသည်။ အချို့က ထိုသို့ ဆက်ဆံနိုင်လောက်အောင် သူ/သူမသည် ကောင်းမွန်သောသူမဟုတ်ဟု ခံစားနိုင်သည်။ ထိုသို့ပါ ဝင်ဆက်ဆံနိုင်ရန် ယုံကြည်ခြင်း၌ ကောင်းမွန်သောသူ၊ ခိုင်မာသောသူဖြစ်ရမည်ဟု ခံစားနိုင်သည်။ ၎င်းမှာ ဖြစ်သင့်သောအရာမဟုတ်ပါ။ သန့်ရှင်းသောပွဲတော်သည် ကျွနု်ပ်တို့၏ကောင်းမြတ်ခြင်းအ တွက်မဟုတ်ပါ။ ဘဝကိုဆက်ဆံသောလူများအတွက်သာဖြစ်ပါသည်။ လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါ သည်။ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို လိုအပ်သောသူများအတွက်သာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။ သန့်ရှင်းသောပွဲ တော်မင်္ဂလာတွင် မိတ်ဆွေများ၊ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်သူများသည် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို လိုအပ် သောသူများအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ပွဲတော်မင်္ဂလာတွင် မိတ်ဆွေများနှင့်ကယ်တင်သူများသည် ကျဆုံး သူများအပေါ် သနားညှာတာမှုကို ပြကြပါသည်။ သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာသည် အပြစ် ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို လိုလားသောသူများအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုကို လိုချင်သည်ဟု မထင်သော သူများအတွက် လုံးဝမဟုတ်ပါ။

အကြင်တစ်ဦးဦးက ခရစ်တော်၏အသွေးအသားကိုဝင်စားသောအခါ အပြစ်စီရင်ခြင်းကို ခံရမည်အ ကြောင်း သတိပြုရန် သမ္မာကျမ်းစာက သတိပေးထားပါသည်။ ဤသတိပေးခြင်းခံရသောလူများမှာ အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်ရန် စီမံထားသောနည်းလမ်းပုံစံအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ မူလရည်ရွယ်ချက်မှ လွဲသွားပါသည်။ လူတစ်ဦးက သောက်သုံးသောကြောင့် သူတို့ကလည်း စားသောက်ကြသည်။ တနည်းအားဖြင့် စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုမရှိဘဲ မုန့်နှင့်စပျစ်ရည်ကို သောက်သုံးခဲ့ကြသည်။ ရှင်ပေါလုက သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာကိုဆက်ဆံပြီး ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဒာဖြစ်ကြောင်းကို သတိမမူသော သူသည် မိမိ၏ပျက်စီးခြင်းကို သုံးဆောင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဤသတိပေးချက်ကို နားလည်ကြ သည်မှာ သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာသည် မကောင်းသောသူများနှင့် ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းသူ များအတွက်ဖြစ်သည်ကို ငြင်းဆိုထားသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းသည် အဓိကအကြောင်းအရာမဟုတ် ပါ။

“အကြောင်းမူကား၊ သင်တ့သို ည် ထိုမုန့်ကိုစား၍ ထိုခွက်ကိုသောက်သောအခါခါ၊ သ ခင်ဘုရားအသေခံတော်မူခြင်းကို ကြွလာတော်မမူမည်တိုင်အောင်ပြုကြ၏။” ( ၁ ကော ၁၁း ၂၆ )