ပွဲတော်မင်္ဂလာတွင် ကောင်းသောအရာရှိပါသလား။

ပွဲတော်မင်္ဂလာတွင် ကျွနု်ပ်တို့သည် ယေရှုနှင့်တွေ့ဆုံပြီး ၎င်းသည် နည်းလမ်းပေါင်းများစွာဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့အတွက် ကောင်းမွန်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့ကို ရွေးနှုတ်ကယ်တင်သောသူ၌ လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းမှာ ပွဲတော်မင်္ဂလာ၌ ယေရှုလုပ်ဆောင်ခဲ့သောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူ၏သေ ခြင်းတရားတွင်ရရှိသောအရာကို ဝေမျှသည်။ သူ၏သေခြင်းက အပြစ်ရှိသောလူသားအားလုံးကို ရန်ငြိမ်းစေပါသည်။ ထို့အပြစ် လူတို့အမြဲလိုအပ်လျက်ရှိသော အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကိုလည်း ယူဆောင်လာပေးသည်။

မာတင်လူသာသည် သမ္မာကျမ်းစာကို ကောင်းစွာ သဘောပေါက်နားလည်ခဲ့သည်။ “ပွဲတော်မင်္ဂလာ တွင် ကောင်းသောအရာရှိပါသလား” ဟူသောမေးခွန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သူက “ဤဓမ္မဝတ်တွင် ကျွနု်ပ်တို့၏အပြစ်အလုံးစုံကို ခွင့်လွှတ်တော်မူသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် အသက်နှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်း တို့ကို ရရှိသည်။ အကြောင်းမှာ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရှိရာအရပ်တွင် အသက်နှင့ဝ် မ်းမြောက်ခြင်း လည်းရှိပါသည်” ဟု ဆိုလေသည်။

သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၏ ကတိရှိသမျှကို ယုံကြည်သောသူတိုင်းသည် ပွဲတော်မင်္ဂလာဆီသို့လာ၍ ယေရှုခရစ်၏ကိုယ်ခန္ဒာနှင့်အသွေးအသားကို လက်ခံရရှိကြသည်။ ထို့နောက် အပြစ်လွှတ်ခြင်းကို လည်းခံရကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ပွဲတော်မင်္ဂလာတွင် ယေရှုသည် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကို လှူဒါန်းခဲ့သည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။

ဤအရာမှာ လွယ်ကူပြီး ရိုးစင်းသောလမ်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်၏ကရုဏာတော် သည် ရိုးစင်းလှပါသည်။ အလွန်ခက်ခဲသောအရာအဖြစ်နှင့်ကျွနု်ပ်တို့လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။

“ငါ၏အသားကိုစား၍ ငါ၏အသွေးကိုသောက်သောသူသည် ထာဝရအသက်ကိုရ၏။ ထိုသူကို နောက်ဆုံးသောနေ့၌ ငါထမြောက်စေမည်။” (ယောဟန် ၆း ၅၄)