Mis head on pühas armulauas?

Autor: 
Jari Rankinen
Tõlkinud: 
Carmen Karabelnik

Pühas armulauas me kohtume Jeesusega ja see on meie jaoks hea mitmel viisil. Meie Lunastajal on üks eriline ülesanne: ta annab andeks. See on, mida Jeesus teeb pühas armulauas. Ta jagab seda, mida ta saavutas oma surmas. Tema surm lepitas kõikide inimeste kõik patud ja tõi andestust nii palju, kui inimestel iial on vaja.

Martin Luther tundis Piiblit ülimalt hästi. Küsimusele: ”Mis head on pühas armulauas?” vastas ta: ”Selles sakramendis antakse kõik meie patud andeks, me saame elu ja õndsuse, sest kus on pattude andeksandmine, seal on ka elu ja õndsus.” Igaüks, kes usub sellesse, mida Piibel tõotab ja tuleb pühale armulauale ning võtab vastu Jeesuse ihu ja verd, saab patud andeks. Piibel tõotab, et pühas armulauas kingib Jeesus pattude andeksandmise.

See võib paista liiga lihtne ja kerge. Kuid Jumala halastus ongi lihtne. Meie teeme selle sageli liiga keeruliseks.

Kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval.
(Jh 6:54)