Mtu anaweza kuokolewa pasipo ubatizo?

Mwandishi: 
Jari Rankinen
Mtafsiri: 
Oscar Ulotu

Biblia inasema hivi ili uokolewe unahitaji ubatizo la imani. Hatuwezi kudharau ni nini Mungu alisema kuhusu hilo. Vinginevyo tutakuwa katika hatari ya kuacha kazi yake ya ukombozi. Kwa hiyo lazima tuwabatize watoto wetu na kuchukua ubatzo sisi wenyewe kama bado hatujabatizwa.

Biblia inataja kwamba baadhi waliookolewa pasipo kubatizwa, katika siku ya ijumaa kuu, Yesu alisema kwa Yule mwaalifu aliyetiwa karibu yake kwamba atakuwa pamoja naye paradiso. Huyu jamaa labda alikuwa hajabatizwa. Mungu anaweza fanya kazi hata nje ya vyombo vya neema ambavyo Ametuambia kuvitumia anaweza kuokoa hata bila ubatizo. Lakini mtazamo huu wa kiuungu hauturuhusu sisi, kudharau ubatizo ambao ametuhamuru sisi tuupokee. Kama wakristo tumefungwa katika mafundisho ya Agano jipya.

Katika ubatizo tunakuwa wakristo na watoto wa Mungu. Wakati linapokuja suala la mtoto asiyebatizwa amekuja tunaweza kusema tu kwamba yeye yuko mikononi mwa Mungu wetu mwenye Rehema.

“Aaminiye na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa.”
(Marko 16:16 SUV)