ယောဟန် ၁၄ - လမ်းခရီး၊ သမ္မာတရား၊ နှင့်အသက်

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအခန်းသည် ယေရှု၏နောက်ဆုံးမိန့်မြွတ်ထားသောစကားဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသည် တကယ်တော့ ယောဟန် ၁၃း ၃၁ တွင် အစပြုထားပြီး ယောဟန် ၁၇ တွင် အဆုံးသတ် ထားပါသည်။ ရှေးစကားနှင့်ဆိုရလျှင် အထူးအာရုံစိုက်ထားခြင်းခံရသော လူကြီးလူကောင်းတို့၏ စကားဟုပင် သတ်မှတ်ရပါမည်။ သို့ဖြစ်၍ ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့သောစကားမှာ အထူးအရေးကြီးသော စကားပင်ဖြစ်ပါသည်။

ခမည်းတော်ထံသို့သွားရမည့်လမ်း ၁၄း ၁-၁၄

ယေရှုက ခမည်းတော်ထံသို့ မည်သို့သွားရမည်အကြောင်း၊ ခမည်းတော်နှင့်အတူ နေစရာအခန်းများ ကို မည်သို့ပြင်ဆင်ထားကြောင်းကို မိန့်ဆိုခဲ့ပါသည်။ ယေရှု၏ ရှေးမဆွကတည်းက တည်ရှိကြောင်း ကို ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းက အလေးအနက်ထား ဖော်ပြပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ယေရှုသည် ကမ္ဘာမတည်မရှိမှီကတည်းက တည်ရှိခဲ့သည်။ ယခုတွင် သခင်ဘုရားသည် ဘုန်းအသရေကို ဆောင်လျက် ပြန်လည်ကြွလာမည့်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ သူ၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာ ခမည်းတော်ထံ၌ နေစရာအခန်းများကို ပြင်ဆင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ပြန်လည်ကြွလာမည်ဖြစ်ပါသည်။

ယေရှု၏စကားတွင် သူနှင့်သက်ဆိုင်သောသူများသည် ကောင်းကင်နေစရာအရပ်တွင် မည်သို့ဝင် ရောက်ရမည်အကြောင်းကို အချက်နှစ်ချက်ဖြင့် တင်ပြထားပါသည်။ ပထမအချက်မှာ နောက်ဆုံး တရားစီရင်ခြင်းအတွက် သခင်ဘုရားပြန်လည်ကြွလာမည့်အကြောင်းကို ဆင်တူယိုးမှာကျမ်းစာ များတွင် ပို၍ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤရှုထောင့်ကို ယောဟန် (၁၄း ၃၊ အညွှန်း ၁၁း ၂၄) ၌ တွေ့ရှိ ရပါမည်။ သို့ရာတွင် ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း၌ ဦးဖျားဖျားဖြစ်ပေါ်သောအရာမှာ နောက်ဆုံးသော ကာလဟု သမုတ်သောကာလပင်ဖြစ်ပါသည်။ လူတစ်ဦးသည် ခရစ်တော်နှင့်တွေ့ပြီး ယုံကြည် လက်ခံသောအခါ ထိုလူသည် သေခြင်းမှ အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ကူးမြောက်သောသူ၊ တရားစီရင်ခြင်း နှင့်လွတ်မြောက်သောသူဖြစ်ပါသည်။ ဤအကြောင်းအရာသည် ယေရှုမိန့်တော်မူသောစကားနှင့် တပည့်တော်များ မေးမြန်းသော မေးခွန်းများတွင် ပါဝင်ပါသည်။

သောမနှင့်ဖိလိပိတို့မေးသောမေးခွန်းနှစ်ခုစလုံးသည် တူညီသောအကြောင်းအရာဖြစ်ပါသည်။ သောမက ခမည်းတော်၏ဘုန်းအသရေကို မသိ၊ ဖိလိပိသည် ခမည်းတော်ကို မြင်တွေ့လိုပါသည်။ ယေရှု၏အဖြေက ခမည်းတော်ကိုတွေ့နိုင်သောလမ်းကို ပြသသည်။ ယေရှုကို သိသောဉာဏ်သည် ခမည်းတော်ထံသို့သွားနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောလမ်းဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုကို သိသောသူသည်၊ ခမည်းတော်ကိုသိသည်။ သို့ဖြစ်၍ ခမည်းတော်နှင့်သားတော်သည် တလုံးတဝတည်းဖြစ်ကြသည်။ ခမည်းတော်သည် သားတော်၌ရှိသလို၊ သားတော်သည်လည်း ခမည်းတော်၌ရှိပါသည်။
ယေရှုနောက်လိုက်သောသူတို့က ဘုရားသခင်ပြုသောနိမိတ်လက္ခဏာကို သာ၍များပြားစေကြမည် အကြောင်းကို ယေရှု၏ကတိတော်၌ ဖြစ်လာမည့်သာသာနာလုပ်ငန်းပါဝင်မှုရှိပါသည်။

ယေရှုသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ကတိပေးထားသည်။ ၁၄း ၁၅-၃၁

အခန်း ၁၄ အဆုံးပိုင်း၏ အရေးကြီးသောအချက်မှာ တပည့်တော်များက သူတို့၏အကူအညီပေးသူ အနေဖြင့် တပည့်တော်များလက်ခံရရှိမည့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကတိတော်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ “အကူအညီပေးသူ” ဟူသောစကားလုံးသည် ဂရိဘာသာစကား၌ ပါရာလဲတိုဟု ခေါ်ပြီး အဓိပယ် များစွာပါဝင်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ခရစ်ယာန်များအတွက် ရှေ့နေလိုက်ပေး သူ(ယောဘ ၃၃း ၂၃)၊ ဖြန် ဖြေပေးသူ(၁ ယော ၂း ၁)၊ နှိမ့်သိမ့်သူနှင့်ကူညီဖေးမသူ( အထူးသဖြင့် ယခုဆွေးနွေးမည့်အခန်း တွင်ပါဝင်သည်) ယခုအခန်းတွင် သင်ယူလေ့လာသည့်အတိုင်းပင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ယေရှု ခန္ဒာဖြင့်မရှိတော့သည့်နောက်ပိုင်း ခရစ်ယာန်များကို အကူ အညီပေးရန် စေလွှတ်ခြင်းခံရသူဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုထွက်သွားပြီးနောက်တွင် ကူညီပေးသူအားဖြင့် ယေရှုယုံကြည်သောသူများသည် သူ့ကို မြင်တွေ့ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ “လောကသားများနှင့်” မတူဘဲ ယေရှု၏နောက်လိုက်များက သားတော်အထဲ၌ ခမည်းတော်တည်ရှိကြောင်း၊ ခမည်းတော် အထဲ၌ သားတော်တည်ရှိကြောင်း၊ ယေရှုသည် မိမိလူတို့၌တည်နေကြောင်း၊ မိမိလူတို့သည်လည်း ယေရှု၌တည်နေကြကြောင်းကို သိကြပါသည်။ လောကကြီးသည် ကူညီပေးသူကိုမသိ၊ ဘယ်တော့ မှသိလာမည်လည်း မဟုတ်ပါ။

ဤအပိုင်း၌အခြားပြရမည့်အချက်မှာ ယုံကြည်သူများက ၎င်းတို့အား သွန်သင်ပေးသူ၏သွန်သင် ချက်ကို တသဝေမတိမ်းနာခံရမည်ဟူသော အချက်သည် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပါရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ သည် ယေရှုကို အမှန်တကယ်ချစ်လျှင် ခိုင်မာသောလုပ်ဆောင်ချက်၌ မြင်တွေ့ရပါမည်။ သခင် ယေရှုကို နာခံလိုက်လျှောက်လိုစိတ်ရှိလျှင် ထိုအရာကို ကျွန်တော်တို့အား ညွှန်ပြမည်။ ယောဟန်၏ ရေးသားချက်များတွင် ဤအကြောင်းအရာကို အလေးအနက်ထား ဖော်ပြထားပါသည်။ (ဥပမာ - ၁ ယော ၂း ၇-၁၁) သခင်ဘုရားအား ချစ်သော ကျွန်တော်တို့၏အချစ်သည် သာမန်မဟုတ်၊ သူ့စ ကားကို နားထောင်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ယေရှုစကားကို ငြင်းပယ်ပြီး ချစ်၍မရ နိုင်ပါ။

ဤအခန်း၏နောက်ဆုံးအပိုဒ်၌ မှောင်မိုက်သည် ဘုန်းအသရေအပေါ်သို့ ကျရောက်သည်။ အချိန် ကျလေပြီ။ ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ် အသေသတ်ခြင်းခံရတော့မည်။ ခမည်းတော်၏အလိုတော်ကို သားတော်က နာခံခြင်းကို ယေရှုကိုတိုင်၏စစ်မှန်သောစကားတွင် ပါဝင်သည်။ ခမည်းတော်ကို ချစ် ခြင်းကို ခိုင်မာသောလုပ်ဆောင်ချက်တွင် တိုင်းတာနိုင်သည်။ သို့ဖြစ်၍ သခင်ဘုရားသည် ကားတိုင် လမ်းကို ရွေးချယ်လျှောက်ခဲ့ပါသည်။