ဓမ်မဟောငျးကမျြး

အင်တာနက်ပေါ်တွင် သမ္မာကျမ်းစာကို ဖတ်ရှုပါ။

ဓမ်မဟောငျးကမျြး (bible.com)


ဓမ္မဟောင်းကို ဖတ်ရှုမည့် နည်းလမ်းနှစ်သွယ်

ဤဆောင်းပါးတိုလေး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို ဖတ်ရှုနိုင်သည့်နည်းလမ်းများစွာရှိ ကြောင်းကို စာဖတ်သူတို့အား နားလည်စေရန်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းနှစ်ခုသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မည်သို့ပြည့်စုံစေနိုင်ပြီး သန့်ရှင်းသောစာအုပ်ကို ပို၍နားလည်စေရာတွင် အထောက်အကူအပေး ရန်ဖြစ်သည်။

ပထမနည်းလမ်း၊ ပထမကြားနာသူများသည် အကြောင်းအရာကို မည်သို့နားလည်ကြ သနည်း။

ပထမအချက်အနေဖြင့်၊ ရိုးစင်းသော မေးခွန်းတစ်ခုကို မေးနိုင်ပါသည်။ ပထမလူတို့သည် အခြေပြု ကျမ်းချက်ကိုနားလည်ဖို့ မည်သို့ဖတ်ရှုသနည်း။ ဤမေးခွန်းက ဘာသာစကား၊ သမိုင်းကြောင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို လေးလေးနက်နက် တူးဖော်လေ့လာမှုဆီသို့ခေါ်ဆောင်သွားပေလိမ်ပမည်။ ထို့အ တူ၊ သမ္မာကျမ်းစာကို ဖတ်ရှုသောသူသည် ဟေရှာယ၊ ယေဇကျေလ၊ နှင့်ဇာခရိတို့ခေတ်ကာလကို ပြန်လည်ခရီးနှင်ပြီး စကားလုံးကို ပထမကြားနာသူတို့နှင့်ဘေးချင်းယှဉ်လျက် ဂရုတစိုက်နားထောင် ကြရန် ကြိုးစားကြပေလိမ့်မည်။

လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်သည် စိန်ခေါ်မှုနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ မတူညီသောယဉ်ကျေးမှုကနေ ကျွနု်ပ်တို့ထံသို့လာသောသူ၏ အခြေအနေကို စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ပါ။ သူသည် ကျွနု်ပ်တို့အလယ် တွင် ထိုင်နေလျက်ပင် ကျွနု်ပ်တို့၏ဘာသာစကားကို နားမလည်နိုင်ပါ။ ကျွနု်ပ်တို့၏စကား၊ ယဉ် ကျေးမှု အသွားအလာအနည်းငယ်ကိုသာ နားလည်ပြီး သူစိမ်းဆန်လွန်းသည်။ အထင်အမြင်လွဲ မှားမှုဖြစ်စရာလည်း လွယ်ကူပေသည်။ ဓမ္မဟောင်းဖတ်ရှုသောသူများသည် နားလည်မှုလွဲများကြပါ သည်။ သို့ရာတွင် ဤသို့သောနည်းလမ်းဖြင့် ဖတ်ရှုရသည်က များလှပါသည်။

၎င်းက ဟေရှာယ၏အချိန်ကာလကဲ့သို့ ဘေးအန္တရယ်အကြောင်းကို နားလည်စေရန် အထောက်အ ကူပေးပြီး ယေဇကျေလကလည်း မြေထဲပင်လယ်ဒေသနှင့်ဝေးရာအရပ်မှ သူချစ်မြတ်နိုးသောမြို့၏ နောက်ဆုံးအခြေအနေ မြင်တွေ့ရသည့်နည်းလမ်းကိုလည်း နားလည်စေပါသည်။ ဇာခရိသည် ဟဂ္ဂဲ နှင့်အတူ မကြာမှီက ယုဒပြည်တွင်နေထိုင်သောသူများပြန်လာရာ ပျက်စီးသောယေရုရှလင်မြို့သို့ မည်သို့သွားလာကြသည်ကိုလည်း နားလည်စေပါသည်။ နောက်ထပ်ရောက်လာသော အခြားရှာ တွေ့ရှိမှုတစ်ခုနှင့်စာဖတ်သူများသည်လည်း ပိုပိုနားလည်လာကြသည်။ သမိုင်းကြောင်းနှင့် ဘုရား နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်း နက်နက်နဲနဲတူးဖော်ကြပါသည်။

ဒုတိယနည်းလမ်း။ ပထမခရစ်ယာန်များသည် သမ္မာကျမ်းစာကို မည်သို့ဖတ်ကြ သနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာဖတ်ရှုသည့် ဒုတိယနည်းလမ်းကို အစအဦးမှစ၍ ခရစ်တော်၏အသင်းတော်၌ မိမိ ကိုယ်ကိုထင်ရှားရန် ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို “ခရစ်တော်အားဖြင့်” ဖတ် ရှုရသည်။ အဘယ်အရာကို ဆိုလိုသနည်း။

ဘုရားသခင် တစ်ဆူတည်းရှိတော်မူသည်ကို ယုံကြည်ကြသည်။ သူ့မေတ္တာဖြင့် အပြစ်ရှိလူသားကို ချဉ်းကပ်လာသည်ကိုလည်း လက်ခံကြပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဧဖက်သြဝါဒစာစောင်က ဘုရား သခင်သည် အစကနဦးမှစ၍ ၎င်း၏ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို မည်သို့သတ်မှတ်ထားသည် ကို တန်ခိုးရှိရှိဖော်ပြထားကြောင်း၊ ၎င်းကို ဓမ္မဟောင်းကာလအတွင်း ပြင်ဆင်ထားပြီး ခရစ်တော်၏ အပြစ်ဖြေခြင်းအားဖြင့် ပြည့်စုံစေကြောင်းများကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤရှုထောင့်မှကြည့်သော် ဓမ္မဟောင်းနှင့်ဓမ္မသစ်တို့သည် အတူတကွရှိနေကြပြီး ၎င်းတို့သည် “လူသားများထံသို့ ဘုရား၏ မေတ္တာစာ” ပုံကို ဆောင်ကြသည်။

ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်း၏နောက်ဆုံးအခန်းတွင် ဤသို့ကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်းနည်းလမ်း၏ အခြေခံ သဘောတရားကို ရရှိပါသည်။ ထိုအခန်းတွင် ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးသော ခရစ်တော်သည် ၎င်း၏ တပည့်တော်နှစ်ပါးအား သမ္မာကျမ်းစာကို ဖွင့်ပြထားသည်။ သင်ခန်းစာကို ရှင်ပေါလုက “တပည့် တော်များ၏မျက်ချည်လွှာကိုဖယ်ရှားပေးပါ” ဟု ဆိုသကဲ့သို့ မောရှေဖြင့်အစပြုပါသည်။

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသာဓကများက သမ္မာကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်းနည်းလမ်းနှစ်ခုသည် တစ်ခု ကို တစ်ခုမည်သို့အကျိုးပြုနိုင်သည်ကို ပုံဆောင်ထားပါသည်။

ယေရမိနှင့်ပဋိညာဉ်တရားသစ်

ပရောဖက် ယေရမိ၏တာဝန်မှာ မလွယ်ကူလှပါ။ သူသည် မိမိလူမျိုးထံသွားပြီး ပရောဖက်ပြုရန် သခင်ဘုရားစေလွှတ်သည့်အချိန်၌ ငယ်သောအရွယ်သာရှိသေးသည်။ ထိုနည်းတူစွာ လူတို့သည် ၎င်း၏ဟောပြောချက်ကို နားမထောင်ကြမည်အကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ ဘုရားမိန့်ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သူသည် ဆင်းရဲသားများနှင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝသူများထံသို့သွားသော်လည်း သူ၏စကားကို ငြင်းပယ် ခဲ့ကြသည်။ (အခန်းကြီး ၅) သူသည် ကုန်စည်များပေါ်တွင်ထိုင်နေစဉ် လူတိုင်းက သူ့ကို ပျက်ရယ် ပြုကြသည်။ သူမွေးဖွားသောနေ့ရက်ကိုလည်း ကျိန်ဆဲခဲ့ကြသည်။ (အခန်းကြီး ၂၀) သူသည် ၎င်း၏ ပရောဖက်ပြုချက်ကိုရေးသားပြီး ဘုရင်ထံသို့ပို့ခဲ့သည်။ ဘုရင်က ဖတ်ရှုပြီး အများသူငါရှေ့ တွင် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ (အခန်း ၃၆) ၎င်းသည် ယေရုရှလင်မပျက်စီးမှီတိုင်အောင်ပင်ဖြစ်သည်။ ယေရုရှလင်မြို့သည် သိမ်းသွင်းခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းခံလာရသောအခါ၌သာ ယေရမိ၏စကားကို အလေးအနက်ထားလာကြသည်။ သို့ရာတွင် ဘေးအန္တရယ်ကြုံတွေ့ရပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လည်း ဤ ဆင်းရဲချို့တဲ့သောသူ ယေရမိအပေါ် ဆိုးဆိုးရွားရွား ဆက်ဆံကြသေးသည်။ သမိုင်းဆိုင်ရာဖတ်ရှုခြင်းနည်းလမ်းက ယေရမိကိုဖတ်ရှုသောသူများအား များစွာသောအရာကို ပေး သည်။ ယေရမိ၏စကားကို ပထမဆုံးကြားနာသောသူများက အရာအားလုံးကိုမြင်ခဲ့၊ ကြားခဲ့ကြ သည်။ သို့ရာတွင် နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတော့ မရရှိခဲ့ကြပါ။ ယေရမိသည် ယုံကြည်ခြင်းသာဓကပြု ရာတွင် တစ်ဦးပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့က အဖိုးအခ မြင့်မားစွာပေးခဲ့ကြသော်လည်း ဘုရားသခင် ၏နိုင်ငံတော်နှင့်ယှဉ်သောအလုပ်ကို သူက သစ္စာရှိရှိ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ယေရမိသည် ပေတရုက ခရစ်ယာန်များဖြစ်ရမည့်အရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးရေးသားသည့် ပထမစာစောင်ကဲ့သို့ပင် ရွေးချယ်ခံသူစိမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့ကို ခရစ်တော်က ချစ်သော်လည်း လောကကြီး က ကျွနု်ပ်တို့ကို မုန်းတီးသည်။

ခရစ်တော်အားဖြင့် ဖတ်ရှုပါ။ ယေရမိအနာဂတ္တိကျမ်းစာသည် ကြွယ်ဝချမ်းသာသော ကမ္ဘာတစ်ခုကို ပေးပါမည်။ ယေရမိသည် စပျစ်ဥယျာဉ်ပိုင်ရှင်(ဘုရားသခင်)က မိမိသားကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်ဟုဆို သော (မာကု ၁၂) အစေခံတစ်ဦးပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် သူသည် ပျက်စီးခြင်းကာလကြားတွင် အသစ်သောအရာကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြင့် ပရောဖက်ပြုခဲ့ပါသည်။

“ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ငါသည် ဤလူမျိုး၏ဘိုးဘေးတို့ကို လက်ဆွဲ၍ အဲဂုတ္တုပြည်မှ ဆောင်သွားသောအခါ၊ သူတို့၌ ငါပေးသောပဋိညာဉ်တရားနှင့်ခြားနားသောပဋိညာဉ်တရားသစ်ကို ဣသရေလအမျိုးသား၊ ယုဒအမျိုးသားတို့၌ ငါပေးသော အချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်။ အရင်ငါ ပေးဖူးသောပဋိညာဉ်တရားကို သူတို့သည် ဖျက်၍၊ ငါသည်လည်း သူတို့ကို ရွံရှာ၏။ နောင်ကာလ အခါ ဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ ငါပေးအံ့သော ပဋိညာဉ်တရားဟူမူကား၊ ငါထာဝရဘုရားသည် ငါ၏ပညတ်တရားကို သူတို့အတွင်းထဲသို့ သွင်းမည်။ သူတို့နှလုံးပေါ်မှာ ရေးထားမည်။ ငါသည် သူတို့၏ဘုရားဖြစ်မည်။ သူတို့သည်လည်း ငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ ထိုသူတို့က၊ ထာဝရဘုရားကို သိလော့ဟု၊ အမျိုးသားချင်း၊ ညီအစ်ကိုအချင်းချင်း၊ တယောက်ကိုတယောက် ဆုံးမသြဝါဒမပေးရ ကြ။ အကြောင်းမူကား၊ အငယ်ဆုံးသောသူမှစ၍ အကြီးဆုံးသောသူတိုင်အောင်၊ ထိုသူအပေါင်းတို့ သည် ငါ့ကိုသိကြလိမ့်မည်။ ထိုအခါ ငါသည် သူတို့အပြစ်များကို သည်းခံမည်။ သူတို့ပြုသော ဒုစရိုက်များကို မအောက်မေ့ဘဲနေမည်ဟု ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။ နေ့အချိန်၌ လင်းစရာဘို့ နေကိုခန့်ထား၍၊ ညအချိန်၌ လင်းစရာဘို့ လနှင့်ကြယ်ကို စီရင်တော်မူထသော၊ သမုဒ္ဒရာကို ဆုံးမ ၍ လှိုင်းတံပိုးကို ဟုန်းစေတော်မူထသော၊ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရားဟူသောဘွဲ့နာမ ရှိတော်မူသော ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ထိုတရားတို့သည် ငါ့ရှေ့မှာ ကွယ်ပျောက်လျှင်၊ ဣသရေလအမျိုးသည် ငါ့ရှေ့မှာ အမျိုးတိမ်မြှုပ်၍ အစဉ်ကွယ်ပျောက်လိမ့်မည် ဟု မိန့်တော်မူ၏။”

တဖန် ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ “အထက်မိုးကောင်းကင်ကို တိုင်းထွာနိုင်လျှင်၎င်း၊ မြေ ကြီးအောက်ဆုံးအမြစ်တို့ကိုလိုက်၍ စစ်နိုင်လျှင်၎င်း၊ ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကို သူတို့ပြု မိသမျှသောအပြစ်တို့ကြောင့် ငါစွန်ပစ်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။” ( ယေရမိ ၃၁း ၃၁- ၃၇)
ယေရမိအနာဂတ္တိကျမ်းတွင်ပါဝင်သောစကားက ပဋိညာဉ်တရားသစ်၊ ခရစ်တော်၏အသွေးတော်၊ သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာတို့ကို ရည်ညွှန်းထားပါသည်။ ပဋိညာဉ်တရားသည်မှာ ကျေးဇူးတော် နှင့်အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားနှင့်ဆိုင်သော ပဋိညာဉ်တရားပင်ဖြစ်ပါသည်။

ယေဇကျေလနှင့်ယေရုရှလင်သစ်

ယေရမိသည် ယေရုရှလင်မြို့၌ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေစဉ်အတွင်း၌ အခြားသောပရောဖက်တစ်ပါး သည် အဝေးမှနေ၍ အခြေအနေတစ်ခုကို လိုက်လာသည်။ ဗာဗုလုန်ဘုရင်သည် သူ၏စစ်တပ်ကို ယေရုရှလင်မြို့သို့ အေဒီ ၅၉၇ ခုနှစ်တွင် ဆောင်ယူခဲ့ပြီး ဘုရင်နေရာကို အစားထိုးခဲ့သည်။ သူ သည် မြင့်မြတ်သောသူများ၊ စစ်လက်နက်ပြင်သူများနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်များကို မိမိတိုင်းပြည်သို့ သုံ့ပန်းအဖြစ် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုသူတို့အထဲတွင် ယဇ်ပုရောဟိတ် ယေဇကျေလလည်း ပါဝင်သည်။ သူသည် အေဒီ ၅၉၃ ခုနှစ်ကတည်းက ရူပါရုံများကို စတင်မြင်ခဲ့သည်။

ပထမတွင် ရူပါရုံများသည် သတိပေးချက်များဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ယေရုရှလင်မြို့သည် မည်သို့ အဖျက်ဆီးခံရမည်ကို ပြသသည်။ ၎င်းတို့ထဲ၌ မျှော်လင့်ချက်အမဲ့ဆုံး ရူပါရုံကို အခန်းကြီး ၈-၁၁ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေသည် ယေရုရှလင်မြို့ကို စွန့်ပယ်ပြီး မြို့ သည် စောင့်ရှောက်သူမဲ့ဖြစ်နေသည်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖျက်ဆီးခွင့်ပင်ရှိလာသည်။ ယေရုရှလင် မြို့သည် အေဒီ ၅၈၇/၅၈၆ ခုနှစ်တွင် အမှန်တကယ် ဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။

မြို့တော်ပျက်စီးပြီးနောက် ယေဇကျေလသည် မတူညီသည့်အခန်းကြီးအမျိုးအစားကို တွဲဖက် သည်။ ဤနေရာတွင် သခင်ဘုရားသည် မိမိလူမျိုးကို ထိန်းကျောင်းစောင့်ရှောက်သောသူ မည်သို့ ဖြစ်လာသည့်အကြောင်း နှစ်လိုဖွယ်ပရောက်ဖက်ပြုချက်များ(အခန်းကြီး ၃၄) နှင့် မိမိလူများသည် ခြောက်သွေ့သောအရိုးများသဖွယ်ဖြစ်ကြသော်လည်း(အခန်းကြီး ၃၇) မည်သို့အသက်ပြန်ရှင်စေ သည် အကြောင်းကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။

သမိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ယေဇကျေလကျမ်းသည် ဖတ်ရှုရန် ရင်ဖိုစရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏အချစ်နှင့်အမုန်းအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် မိမိဇာတ်လမ်းအကြောင်းကို ပြောဆို ပါသည်။

ခရစ်တော်အားဖြင့်ဖတ်ရှုပါ။ ယေဇကျေလကျမ်းကို ကြွယ်ဝပြီး ပြည့်စုံသော အသစ်သောနည်းလမ်း ဖြင့် ဖွင့်ဖတ်ပါ။ ကျွနု်ပ်တို့သည် အခန်းကြီး ၄၀- ၄၈ ကျမ်းပိုဒ်များကို ထုတ်နှုတ်ရပါသည်။ ၎င်းသည် အခန်း ၈- ၁၁ တွင်ရှိသော မျှော်လင့်ချက်မဲ့သည့် ရူပါရုံ၏ဆန့်ကျင်ဘက် ရူပါရုံများဖြစ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေသည် ယေရုရှလင်သို့ပြန်လာပြီး ပရောဖက်သည် မြို့သစ်၏လမ်းမထဲ ၌ လမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ မြို့သည် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးစောင့်ဆိုင်းနေသည်။ သခင်ဘုရားသည် ထိုမြို့သို့ သူ့လူများကို ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာမည်။ ထိုနည်းတူစွာ ဗျာဒိတ်ကျမ်း၌လည်း ရှင်ယောဟန်သည်လည်း ယေရုရှလင်မြို့သစ်နှင့်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတော်ကြီးကို မြင်ခွင့်ရခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ခရစ်တော်၏လူများတည်းဟူသော သိုးသူငယ်၏သတို့သမီးကို ဆောင်ယူရန်နေရာပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာကို ယေဇကျေလအားဖြင့် ဖွင့်ထုတ်ခဲ့ပါ သည်။

ရှုထောင့်နှစ်ခု

အထက်ကဖော်ပြခဲ့ပြီးသောသာဓကများက ဖော်ပြထားသော ရှုထောင့်နှစ်ခုစလုံးကို သမ္မာကျမ်းစာ ပုံမှန်ဖတ်ရှုသူများက အသုံးပြုရန် ဖြစ်နိုင်ဖွယ်နည်းလမ်းကို ပြသခြင်းတွင် အကူအညီပေးသည်။ တက္ကသိုလ်၌ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုက ဓမ္မဟောင်းကို သမိုင်းရှုထောင့်ဖြင့် ကြည့်ရှုလေ့လာပြီး အသင်း တော်ကမူ ၎င်းကို ဘုရားဖွင့်ပြခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်သာ မြင်သည်။ ရှုထောင့်နှစ်ခုစလုံးသည် ဘေးချင်းယှဉ် အသုံးပြုသည့်အခါ အထောက်အကူပြုမည့်အရာ များစွာ ရှိပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ ထဲတွင် ကျွနု်ပ်တို့နားလည်သည်ထက် များစွာ ပါဝင်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ကြီးမားသော “မေတ္တာ ပေးစာ” ကို လေ့လာရန် ကျွနု်ပ်တို့အား ခေါ်ဖိတ်ထားပါသည်။