အခန်း ၁၆ - သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က မည်သည့်အရာကို လုပ်ဆောင်သနည်း။

ဝိညာဉ်တော်အကြောင်း သွန်သင်ခြင်း ၁၆း ၄- ၁၆

ကျွန်တော်တို့ အခုနက ဆွေးနွေးခဲ့သည့် နောက်ဆုံးကျမ်းပိုဒ်တွင် ယေရှုက သူ၏နောက်လိုက်များ အပေါ် လောကကြီးက နာကျင်စေမည့်အမုန်းအငြိုးနှင့်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကို မိန့်ဆိုခဲ့ပါသည်။ အ သွေးစွန်းထွက်ခြင်း၊ လူတို့သည် မျက်စိကန်းသဖြင့် ဘုရားလူတို့ကို မုန်းတီးခြင်းဖြင့် ဘုရားအမှု တော်ကို ထမ်းဆောင်နေကြသည်ဟု ထင်မှတ်ကြမည်။ ယေရှုစကားတွင် ဤအရာနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ထားရှိသော ရည်ညွှန်းထားချက်မှာ “ဤအရာများကို သင်တို့နှင့်အတူ ရှိနေသောကြောင့် ငါမိန့် တော်မမူခဲ့ပါ” ဟူသော စကားဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ထွက်ခွါပြီး မိမိလူတို့ကို မြေကြီးပေါ်တွင် ထား ခဲ့ရတော့မည်။ ထိုလောကကြီးသည် မှောင်မိုက်နှင့်ဘုရားမဲ့ဖြစ်နေသည်ကို သိသည်။ သို့ရာတွင် အ သင်းတော်ကို အထီးကျန်စွာ ထားရစ်ခဲ့မည်မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း တချိန်တည်း၌ ကတိပေးထား ပါသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ကူညီစောင်မမှု၊ ဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရသော အသင်းတော် ကို သမ္မာတရားအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်က ထိန်းကျောင်းပေးမည်အကြောင်းကို မိန့်ဆို ထားပါသည်။

အပိုဒ်ငယ် ၈ အရ၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်ရှေ့၌ လောကကြီး၏အနေအ ထားကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က သိမြင်စေမည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အပြစ်၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ နှင့်တရားစီရင်ခြင်း အကြောင်းကို သမ္မာတရားအားဖြင့် ပြသသောအခါ လောက ကြီးသည် ထိုအပြစ်ကို မြင်လာမည်။ ထို့အပြင် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုလည်းခံရမည်။ လောက၌ ပျော်မွေ့နေသောသူတို့သည် အရွယ်အစားပြောင်းလဲလာကြပြီး (၁) အပြစ်သည် တစ်ခုခုဖြစ်ရုံမ ဟုတ်ဘဲ ယေရှုခရစ်၏လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်ကို ကိုယ်တိုင်ငြင်းပယ်ခြင်းဖြစ်သည်၊ (၂) ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်သားမဟုတ်ဘဲ၊ ဖြောင့်မတ်သော ဘုရားသခင်၏သားတော်၊ မိမိ ခမည်းတော်ထံသို့ပြန်သွားသောသူ၊ (၃) ဘုရားသခင်၏သားတော်အနေဖြင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ် တွင် အနိုင်ယူကာ၊ စာတန်သည် မိမိတန်ခိုးကို ဆုံးရှုံးစေမည်ကို သိရှိကြပေမည်။ ထို့ကြောင့် သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်တော်တို့အား ယေရှုထံသို့ ပို့ဆောင်ပြီး သူ့အလုပ်ကို ဘုန်းထင် ရှားစေပါသည်။

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ပတ်သက်သော သွန်သင်ချက်သည် လုသရင်များ အနေဖြင့် အလွန်ပင် အရေးကြီးသော အကြောင်းအရာဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးဦး၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ကြိုးစားအားထုတ်မှုအပေါ်တွင် အရာအားလုပ်တည်မှီနေသည်ဟု ခံယူသည့် ဘာသာရေးအဖွဲ့အ စည်းများလည်းရှိသည်။ လူတစ်ဦးထံ၌ တောင်းဆိုထားသောအရာမှာ ယုံကြည်ခြင်းအတွက် ဆုံး ဖြတ်ချက်၊ ဘုရားသခင်နှင့်အတူ တည်နေရန် စွမ်းဆောင်ရည်အားတို့ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းအ ကြောင်းရှင်းပြသည့် တတိယဆောင်းပါး၌ လုသရင်ခရစ်ယာန်ဝန်ခံခြင်းသည် “ကျွနု်ပ်သည် မိမိ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ စွမ်းအားဖြင့် ကျွနု်ပ်သခင် ယေရှုခရစ်ကို မယုံကြည်နိုင်ပါ။ သို့မဟုတ် သူ့ထံ သို့ မလာနိုင်ပါ။ သို့သော် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့် ကျွနု်ပ်ကို ခေါ် ကြောင်းကို ” ယုံကြည်သည်ဟူသောအရာဖြစ်သည်။ ဤဖော်ပြချက်နှင့်အတူ ကျွန်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ခေါ်ခြင်းထံက ဆန့်ကျင်ဘက်ဆီသို့ ပြန်မသွားပါ။ ကျွနု်ပ်သည် ယုံကြည်သူဖြစ်ရန် ခွန်အားမရှိပါ။ သို့မဟုတ် မှန်ကန်သော ယုံကြည်ခြင်း၌ရပ်တည်ရန် ခွန်အားမရှိပါ။ တစ်နေ့တောင် မရှိပါ။ ဘုရားသခင်သည် မိမိပိုင်သောသူအဖြစ် ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် စောင်မတော်မမူလျှင် မတတ် နိုင်ပါ။ ဤသည်မှာ အားနည်းသောလူသားက ငြိမ်ချမ်းရာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသောနေရာဖြစ်ပါသည်။

ခရစ်တော်၏အသင်းတော်ကွဲပြားရသည့် အခြားအကြောင်းတရားသည် ဤအပိုင်း၏အဆုံးသတ် ပိုင်းတွင် ပေါ်လာပါသည်။ အထူးသဖြင့် ရိုမင်ကစ်သိုလစ်အသင်းတော်တွင်၊ အပိုဒ် ၁၂-၁၃ တို့ကို ဘုရားသခင်၏ဖော်ပြချက်သည် အသင်းတော်ခက်၌မဟုတ်ဘဲ တမန်တော်ခေတ်၌ အဆုံးသတ် သည်ဟု နားလည်ကြသည်။ သို့မဟုတ် အချို့သော ကစ်သိုလစ်များ သို့မဟုတ် ကစ်သိုလစ်အ သင်းတော်၏ဘာသာရေးအဖွဲ့များနှင့်အချို့အဖွဲ့များက ပုတ်ရဟန်မင်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်၏ဦးဆောင်လမ်းပြမှုဖြင့် အသစ်သောဖြေရှင်းချက်ကိုပေးနိုင်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ အရှေ့ပိုင်း အောထောဒေါက်စ်အသင်းတော်က အသင်းတော်များပူးပေါင်းမှုက အသစ်သောဖြေရှင်းချက်ကို ပေးနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ လုသရင်အသင်းတော်တွင် အချို့သောလူတို့က သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ဖြစ်ပျက်သည့်နည်းလမ်းအတိုင်း အထွေထွေဆီးနော့စ်ကို ဦးဆောင်မည်၊ အထွေထွေဆီးနော့စ်က ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သောအခါ၌ လည်း သမ္မာကျမ်းစာ၏သွန်သင်ချက်အတိုင်းဖြစ်သည်ဟု စတင်ယူဆရမည်။

ထိုနည်းအတိုင်းဖြစ်သော်လည်း အခြားသောပုံစံကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် စိတ်နှလုံး၌ စကားပြောဆိုခြင်းဖြင့် သမ္မာကျမ်းစာအတိုင်း ခရစ်ယာန်တစ်ဦးချင်းစီကို ဦးဆောင်လမ်းပြသည် ဟု ထင်မြင်သောသူများက တင်ပြထားကြသည်။ လိုအပ်လျှင် လမ်းပြပို့ဆောင်ပြီး လင်မယားကွာရှင်း ခြင်းနှင့်ပြန်လည်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းတို့ကို နှုတ်ကပတ်တော်တားမြစ်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေ ရှင်းနည်းအသစ်ကိုပေးထားပါမည်။

လုသရင်ယုံကြည်ခြင်းက ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည် အမှန်းကင်းပြီး အသင်းတော်နှင့် ယုံကြည်သူတစ်ဦးချင်းအတွက် လုံလောက်သော ညွှန်ကြားချက်ကို ပေးသည်ဟူသော အချက်ပေါ် တွင် တည်နေသည်။ အသင်းတော်သမိုင်းက ယစ်ပုရောဟိတ်၊ ဘီရှော့ခ်၊ အထွေထွေဆီးနော့ခ် တို့ သည် ခရစ်ယာန်တစ်ဦးချင်းပြုသည့်အမှားမျိုးကို ကျူးလွန်တတ်သည်ကို ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်သာ မတုန်မလှုပ်တည်နေသည်။

သူတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်တွင်၊ အထွေထွေဆီနော့ခ်သည် အချိန်တန်သောအခါ အများယူဆချက်နှင့်အ ညီ လိုက်နာခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ယုံကြည်ချက်အရ၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် နှုတ်က ပတ်တော်အားဖြင့် စကားပြောသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် မိမိကိုယ်ကို ဆန့်ကျင်ပြော ဆိုထားခြင်းမရှိ။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာသွန်သင်ချက်ကို လက်ခံရန် သင်ယူလေ့လာဖို့ လိုအပ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာသွန်သင်ချက်မှ လမ်းလွဲသို့ပို့ဆောင်ပေးသော ဝိညာဉ်မျိုး၏နည်းလမ်း များထဲ မကျမိရလေအောင် သတိပြုပါ။

ယခုဆွေးနွေးနေသော ယေရှုစကားက ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရ သောအသင်းတော်အလယ်တွင် အလုပ်လုပ်ပြီး အပြစ်၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ နှင့်တရားစီရင်ခြင်းအ ကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး လောကကြီးကို သိစေပါသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ယေရှုစ ကားကို ငြင်းပယ်စေမည်မဟုတ်ပါ။ ( ၁၅း ၁၀ ကို ကြည့်ပါ။)

ခဏတာအချိန်လေး ၁၆း ၁၇-၂၃

ဤအပိုင်းတွင် “ခဏာတာအချိန်လေး” ဟူသောဖော်ပြချက်ကို ထပ်ခါထပ်ခါ ဖော်ပြထားပါသည်။ စာဖတ်သူတို့သည် ဤအရာကို ကျော်တက်မသွားနိုင်ပါ။ သူတို့ ကျော်ချင်လျှင်ပင် ကျော်တက် မသွားနိုင်ပါ။ ဤအပိုင်း၏အနှစ်ချုပ်မှာ ဤစကားလုံးများပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုသည် မိမိနောက် လိုက်များကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းအလယ်၌ ဝမ်းနည်းပက်လက်ထားရစ်ခဲ့ပါသည်။ ဘုရားမဲ့ ကမ္ဘာ ကြီးသည် အလွန်ဝမ်းမြောက်သဖြင့် စာတန်သည် အောင်ပွဲပင်ခံတော်မူခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ အလွန်ခဲယဉ်းသောအချိန်ဖြစ်ပေမည်။ ကလေးမွေးဖွါးသည့်အချိန်ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။ ကြီးမားသည့် နာကျင်မှုရှိသည်၊ သို့သော် ကလေးမွေးဖွါးလာသောအခါ အဆုံး၌ ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေ့ရသည်။ ယေရှုပြန်လည်ကြွတော်မူသည့်အချိန်၌လည်း ထိုနည်းအတိုင်းဖြစ်သည်။ သူ့ကို ယုံကြည်ကိုးကွယ် သောသူအပေါင်းတို့သည် သူတို့သခင်နှင့်ယာယီခွဲခွါခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် ခရစ်တော်နှင့်တဖန် ပြန်တွေ့သောအခါ၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရသောအခါ သူတို့စိတ်နှလုံးသည် ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြင့် ပြည့်လျှံလျက်နေပေတော့မည်။

ယေရှုသည် လောကကို အောင်ပြီ ၁၆း ၂၃-၃၃

ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တွေကြား ဆွေးနွေးမှုအဆုံးတွင် “ဖြစ်နှင့်ပြီးပြီ” နှင့် “မဖြစ်သေး” ဟူသော ဆက်နွယ်မှုနှစ်ခုကြားတွင် ပို၍ပို၍ အရုံစူးစိုက်မှုရှိလာပါသည်။ ယေရှုသည် လူအများကို သွန်သင် ခြင်းအမှုကို အဆုံးသတ်သည်။ သူ့တပည့်တော်စုအား ဝေမျှလိုသော စကားအနည်းငယ်တော့ ရှိပါ သေးသည်။ အားလုံးကို မိန့်တော်မူခဲ့ပြီးပြီ။ သို့ရာတွင် ဘာမျှတော့ ပေါ်မလာသေးပါ။ သို့ရာတွင် သူတို့သည် ယေရှုနာမ၌ ဘုရားသခင်ကို ဆုတောင်းနိုင်သည်။ ထို့နောက် ခမည်းတော်သည် သား တော်ကိုချစ်သောကြောင့် သူတို့ကိုလည်း ချစ်သည်။ ယခုတွင် ဖော်ပြလိုသောအရာကို ဝှက်ထား သည့် ဥပမာအသုံးပြု၍ စကားခြွေရသည့်အချိန်လည်း အဆုံးသတ်ပြီ။ ယေရှုသည် တပည့်တော် များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မိန့်တော်မူသည်။ အလွန်အရေးကြီးသောအရာသည် ရောက်ရှိမလာ သေးပါ။ ရောက်လာမည့်အချိန်သည် ကျလာလိမ့်မည်။ တပည့်တော်များသည် အလန့်တကြား ဖြစ် ပြီး ယုံကြည်ခြင်း၌ စိတ်နှလုံးပျောက်ဆုံးကာ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်သို့ ကျဲ့ပြန့်မည့်အချိန်သည် ရောက်လာပါလိမ့်မည်။ ယေရှုကို စွန့်ပယ်မည့်အချိန်လည်း ရောက်လာမည်။ သို့စေကာမူ၊ သူတို့သည် ယေရှုပေးတော်မူသော ကတည်းတော်တည်းဟူသော ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်း စုံလင်ခြင်းကြောင့် ခက်ခဲသည့်အချိန်ကာလများကို ဖြတ်သန်းပြီး ယုံကြည်ခြင်း၌ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ကြပါ သည်။ “မဖြစ်သေးပါ” သို့သော် “ဖြစ်နှင့်ပြီးဖြစ်သည်။” အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ယေရှုသည် ဤလောကကို အောင်မြင်ခဲ့ပြီ။