ယောဟန် ၁၅ - ခရစ်တော်နှင့်မိဿဟာရဖွဲ့ခြင်း - မည်သည့်အရာ ကို ဆိုလိုသနည်း၊ မည်မျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမည်နည်း။

ကျွန်တော်တို့သည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သာ ဘုရားသခင်နှင့်မိဿဟာရဖွဲ့နိုင် ၁၅း ၁-၁၇

ယေရှုက စပျစ်ပင်နှင့်အကိုင်းအခက်များအကြောင်းကို မိန့်ဆိုသောအခါ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို ကောင်းစွာ နားလည်သောသူတို့က မှတ်သားစရာမလိုကြောင်း အချို့သောအရာများကို တွေးထင် လာနိုင်သည်။

ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် (ဆာလံ ၈၀း ၈-၁၉၊ ယေရမိ ၂း ၂၁) ဂျူးလူမျိုးများသည် ဘုရားသခင်စိုက်ပျိုး ထားသော စပျစ်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုပုံရိပ်ကို ကျွန်တော်တို့နားလည်ရန်မှာ လွယ်ကူပါသည်။ အပြင် ဘက်ကမ္ဘာ၌ကြည့်ရလျှင် မည်သူမျှ အလေးထားပြုစုထားခြင်းမရှိသည့် တောရိုင်းပင်များစွာ ရှိပါ သည်။ တနည်းအားဖြင့် ဥယျာဉ်မှူးတစ်ဦးသည် သေးငယ်သောအစေ့ကိုယူ၍ စိုက်ပျိုးထားခဲ့သည်။ အစွမ်းကို ပြုစုထားခဲ့ပါသည်။ အထူးဂရူစိုက်ပြုစုထားပါသည်။

ဤအရာမှာ ဓမ္မဟောင်းကာလတွင် ဂျူးလူမျိုးများသည် ဘုရားသခင်ပိုင်ဆိုင်သောလူမျိုးများဖြစ်ကြ ကြောင်း၊ သူတို့အပေါ် ဘုရားသခင်၏အလေးထားမှုကို ဖော်ညွှန်းထားပါသည်။ သို့ရာတွင် ယခုတွင် ယေရှုသည် ပုံရိပ်ကို ချပစ်လိုက်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဥယျာဉ်မှူးဖြစ်၍ ယေရှုကိုယ်တိုင်သည် စပျစ်နွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူ့အားဖြင့်သာ လူတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့်မိဿဟာရဖွဲ့ဆိုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် စပျစ်နွယ်ပင်နှင့်ဆက်နွယ်မှုမရှိလျှင် ဘုရားသခင်နှင့်မိဿဟာရဖွဲ့ခြင်းမရှိတော့ ပါ။

ယေရှု၏ ဤစကားများသည် လူတို့မမျှော်လင့်ထားသောအရာကို ဖြစ်စေသည်။ အရင်အခန်းကြီး၏ နောက်ဆုံးအပိုဒ်သည် အချိန်ကာလနှင့်နေရာ အပြောင်းအလဲရှိမည်ကို မျှော်လင့်ကောင်း မျှော်လင့် နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ယခုအချိန် သူတို့ပြောင်းလဲထားသောအရာမှာ ယေရှု၏သွန်သင်ချက်သည် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ အခုအခန်းကို ပြီးသောအခါ နောက်လာမည့်အခန်း၌ ထိုအရာကို ပေါင်းထည့််ပေးမည်။ ထိုအကြောင်းတွင် တည်းဖြတ်သူသည် စာရေးသူကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ဆက်နွယ်သောအရာကို အဆက်ဖြတ်ဖို့ စိတ်သန့်သန့် ကျော်ဖြတ်သည်လည်းဖြစ်နိုင်ပါ သည်။ သမ္မာကျမ်းစာကို တည်းဖြတ်သူများသည် ဤအရာများကို သူတို့အတွက် သူတို့အတွက် ခွင့်ပြုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့က ခရစ်ယာန်အနေဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်အတွက် ခွင့် ပြုထားကြရပါသည်။

ယေရှုမိန့်တော်မူသောစကား၌ ပထမဆုံးစာကြားလုံးမှာ ယေရှုဖြင့်သား၊ ယေရှုတစ်ပါးတည်းအား ဖြင့်သာဘုရားသခင်နှင့်မိဿဟာရဖွဲ့နိုင်ပါသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ ခရစ်တော်မတိုင်မီ လူတို့သည် အချက်အလက်နှစ်ခုထဲသို့ ကျရောက်ခဲ့ကြသည်။ အချို့က သူ့ထံက ထွက်သွားခဲ့ကြသည်။ အခက် များကဲ့သို့ တည်နေခြင်းမရှိလျှင် စုသိမ်းပြီး မီးထဲသို့ ပြစ်ချရလိမ့်မည်။ ယေရှုထံကနေထွက်သွား သောသူူတို့သည် ထာဝရပျက်စ၊ီးခြင်းကို ခံရကြပါမည်။ အခြားသောသူတို့သည် စပျစ်ပင်၌ အခက် များတည်နေသကဲ့သို့ ခရစ်တော်နှင့်မိဿဟာရ၌တည်နေကြပါသည်။ စပျစ်ဥယျာဉ်စောင့်သည့် ထို သို့သောအကိုင်းအခက်များကို အလေးပေးစောင့်ကြပ်ပေးထားသည်။ အခက်များကို ရှင်းလင်း သည်။ အသီးများသီးစေရန် အားတက်သရောလုပ်ဆောင်ပေးသည်။ သီးလာသည့် စပျစ်သီးများအ ပေါ် ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။

ယေရှုက မိမိလူတို့ကို မည်မျှဂရုစိုက်သည်ကို ပြသသည်။ ဘုရားအလိုတော်ကိုဆန့်ကျင်သည့် ကျွန် တော်တို့အထဲက အရာများကို ဖယ်ရှားပြီး ဘုရားသခင်အလိုတော်ထဲ၌ မှန်ကန်စွာ အသက်ရှင်နိုင် ရန် လမ်းပြပေးပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် အသီးသီးရမည်။ အောက်က ကျမ်းပိုဒ်အတိုင်း အသီး များမှာ မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သောသူကို ချစ်ခြင်းပေတည်း။ ခရစ်တော်နောက်သို့လိုက်ခြင်းသည် ဦးနှောက်အသိသက်သက်မဟုတ်။ မေတ္တာအဖြစ် ရောင်ပြန်ဟပ်လေ့ရှိပါသည်။

ကောင်းကင်မှမြေကြီးဆီသို့ မေတ္တာနှင့်သက်ဆိုင်သော သာဓကသည် တိုးချဲ့လာသည်။ ခမည်း တော်သည် သားတော်ကို ချစ်သည်။ သားတော်သည် ဤသာဓကအတိုင်းပင် အပြစ်သားများကို သေသည့်တိုင်အောင်ချစ်သည်။ အပြစ်သားများသည်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းပင် တစ်ဦးကို တစ်ဦး ချစ်ကြပါသည်။ ဤအချက်ပြည့်စုံသည့်နေရာတိုင်း၌ သန့်ရှင်းပြီး မေတ္တာနှင့်ပြည့်စုံသော ဘုရား သခင်သည် ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ဂုဏ်ပြုခြင်းကို ရရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုကို ရရှိပိုင်ဆိုင်သောသူတို့ သည် သူတို့အား ထိုကဲ့သို့သောသာဓကကိုပေးထားသော သခင်ဘုရားကို အောက်မေ့သတိရရပါ မည်။ သူတို့၏နေ့စဉ်အသက်တာ၌ ပညတ်တော်ကို လိုက်နာခြင်းအားဖြင့် သူတို့သခင်ကို ချစ်ကြ ကြောင်း ပြသရပါမည်။ ဤကဲ့သို့ အသက်ရှင်သောသူတို့သည် မိမိသခင်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသော သူများမဟုတ်ဘဲ မိတ်ဆွေရင်းချာများဖြစ်ကြပါသည်။

ယေရှု၏နှုတ်ထွက်စကားသည် မိမိနှင့်စပ်ဆိုင်သူကိုချစ်ရမည်ဟုသောအရာကို ပြောသောအခါ မကြာခဏပေါ်ထွက်လာသော မှားယွင်းသည့် အယူအဆနှစ်ခုဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။

ပထမအချက်မှာ ကျွန်တော်တို့သည် မေတ္တာကို ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောဖြင့် ရှုမြင်သုံးသပ်ကြပါ သည်။ ဤအခန်း ၁၅ ကို ဖတ်ရှုသောသူသည် ထိုသို့မဟုတ်ကြောင်းကို နားလည်ပါသည်။ မှန်ကန် သောအသိပညာနှင့် ယေရှုခရစ်နှင့်မိဿဟာရဖွဲ့ခြင်းတို့သည် မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သောသူတို့ကို ချစ် ခြင်းဆီသို့ ခေါ်ဆောင်ပေးသည်။ ထိုသို့မဟုတ်လျှင် ကျွန်တော်တို့၌ရှိသောအသိပညာသည် အချည်းနှီးသက်သက်ဖြစ်ပါမည်။

ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် ရံဖန်ရံခါ ပိန်လှီးပြီး တန်ခိုးမဲ့နေသည်။ ဤသည်မှာ ကျွန်တော်တို့၌ အသိဉာဏ်ဗဟုသုတမရှိသောကြောင့်မဟုတ်၊ ဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန် တော်တို့ရဲ့မျက်စိကို ယေရှု၏ချစ်သောမျက်စိပေါ် အာရုံမစိုက်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျွန်တော်တို့သည် သူ့မေတ္တာကို အလေးမထားကြပါ။ တန်ခိုးမရှိသော ခရစ်ယာန်တို့သည် သခင်ဘုရား၏ကားတိုင်တော်က သူတို့အသက်တာကို မအုပ်စိုးကြောင်း ပြသနေပါသည်။

ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် မကြာသေမှီအချိန်က တစ်ဦးကိုတစ်ဦးချစ်ခြင်းနှင့်သမ္မာကျမ်းစာထဲက ပညတ်တော်လိုက်လျှောက်ခြင်းကြား ခြားနားမှုကို တွေ့ရပါသည်။ ပညတ်တရားကိုဦးတည်သော ခရစ်ယာန်များက သမ္မာကျမ်းစာကို ပညတ္တိကျမ်းစာအုပ်အဖြစ်ဖတ်ရှုကြပြီး၊ မေတ္တာဖြင့် ခရစ်ယာန် ကို ရှုမြင်သူများက ဤပညတ္တိကျမ်းထဲက သူတို့လွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ခံယူခဲ့ကြပါသည်။ မေတ္တာကိုသာ ရှေးရှုကြသည်။ ဤနှိုင်းယှဉ်မှုသည်လည်း လူဟောင်းအာဒံမှ မှားယွင်းစွာ ခံယူထား ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဆိုလျှင် သူ့အားချစ်ခြင်းမှာ သူ့အလိုတော်ကို ဆောင်လိုသောစိတ်ဖြင့် မြင်သာစေသည်ဟုဆိုသည်။

ဘုရားသခင်၏မေတ္တာသည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို ရှာသောသူတို့ကို တည့်တည့်မတ်မတ် ညွှန်ကြားပေးပါသည်။ သို့ရာတွင် မိမိအသက်တာ၌ မိမိအလိုအတိုင်းအသက်ရှင်လိုသောသူတို့ သည် ပညတ်တော်တိုင်းကို လူ့ဉာဏ်မမှီနိုင် လေးလွန်းသောအရာအဖြစ် ရှုမြင်ထားသည်။

ယေရှုရရှိသောသူတို့ကို လောကကြီးက မုန်းတီးပါသည်။ ၁၅း ၁၈-၁၆း ၄

ယေရှုက နောက်ဆုံးအချိန်၌ ဟောကြားပြီး လက်တွေ့ပြသသောမေတ္တာသည် မြင်ကွင်းသက်သက် မဟုတ်ပါ။ အပြစ်နှင့်ပြည့်နေသော လောကကြီးအတွက် အကျိုးမရှိသောအရာမဟုတ်၊ အပြစ်နှင့် ပြည့်နေသော လောကကြီးအတွက် အကျိုးမရှိသောအရာမဟုတ်ပါ။

သူ့မေတ္တာသည် ဤကမ္ဘာထက်မကကျယ်ပြန့်ပြီး ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏နှလုံးသားကို တို့ထိပါ သည်။ ၎င်း၏မူရင်းသည် မြေကြီးအပြင်ဘက်ကဖြစ်၍ မြေကြီးက အလွန်ပင် မုန်းတီးသည်။ အမုန်း အငြိုးသည် ယေရှု၏လက်ဝါးကပ်တိုင်၌အစပြုထားပါသည်။ အကြောင်းမှာ လောကကြီးသည် ယေရှု၏သွန်သင်ချက်နှင့်နိမိတ်လက္ခဏာကို ငြင်းပယ်ပြီး သူ့ကို မုန်းတီးသည်။ သူ့ကို လက်ဝါး ကပ်တိုင်၌ သံမှုဖြင့် ရိုက်ထားသည်။ ဤအမုန်းအငြိုးကို လားရာနှစ်ခုဖြင့် ကျိုးပျက်ရန် ချုပ်နှောင် ထားသည်။ ပထမမှာ မေတ္တာ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်၍၊ ခမည်းတော်ဘုရားပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထပ်မံပြော ဆိုရလျှင် ယေရှုကို ငြင်းပယ်သောသူတို့သည် ဘုရားသခင်၌ မပါဝင်ပါ။ ဒုတိယအချက်မှာ လောက ကြီးခံစားနေရသော ယေရှုအပေါ် မုန်းတီးခြင်းသည် သူ့ခြေတော်ရာကိုလိုက်လိုသောသူများအပေါ် တိုက်ရိုက် သက်ရောက်လျက်ရှိသည်။ ဥပမာ ခရစ်ယာန်များအပေါ်၌ ကျရောက်သည်။

လောကကြီးနှင့်ခရစ်ယာန်များကြား၌ သဘောတူညီချက် လုံးဝမရှိနိုင်၊ ရှိလာမည်လည်း မဟုတ်ပါ။ နောက်ဆုံးတွင် လောကကြီးသည် အမြဲတမ်း မုန်းတီးပြီး ယေရှုနှင့်သူမေတ္တာကို ပြသသက်သေခံ သောသူများကို မုန်းတီးသည် သို့မဟုတ် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ကြပါသည်။ သူတို့သခင်၌ဖြစ်ပျက်သမျှ သည် သူတို့၌ဖြစ်ပျက်လာခဲ့ပါသည်။ သူတို့သည်လည်း ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကို ခံကြရပါသည်။ သူတို့ကို တရားစရပ်ထဲက နှင်ထုတ်ခံရလေ့ရှိကြပါသည်။ အသေလည်း ခံခဲ့ကြပါသည်။ သတ်သော သူတို့က သူတို့လုပ်ဆောင်သမျှသည် မှန်ကန်ပြီး ဘုရားအလိုတော်နှင့်ညီသည်ဟု ခံစားခဲ့ကြပါ သည်။

ယနေ့ အနောက်ပိုင်းနိုင်ငံသားများသည် ယေရှု၏စကားကို ခါးသက်သည်ဟု ခံစားကြသည်။ သူတို့ သည် အခိုင်မာဆုံးသောအရာများကိုပင် စွဲကိုင်နေကြသေးသည်။ သူတို့၏အသင်းတော်ဖခင် တက်တူးလီယာန်အတွက်မဟုတ်ဘဲ အသင်းတော်သမိုင်း၏အစောင်ဆုံးသောအရာကိုလည်း လုပ် ဆောင်ကြပါသည်။ “သမ္မာတရားနှင့်သမ္မာတရားမုန်းတီးမှုသည် ဤလောကသို့ တပြိုင်နက်ထဲ ဝင် ရောက်လာကြသည်။”

ယေရှုသည် ချုပ်နှောင်ခံရစဉ် တပည့်တော်စုတို့သည် ကွဲလွင့်သွားကြသည်။ ထို့နောက် ရိုက်ပုတ် ခြင်း၊ သွေးစွန်းသည်အထိ ခံရပြီး ၎င်းသည် သူတို့၏သက်သေခံချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သုံးရာစုကျော် တွင် အသင်းတော်သည် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကြောင့် ဒုက္ခဝေဒနာခံစားခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံအဆင့် သို့မ ဟုတ် နယ်ပယ်အသီးသီး၌ ခံစားခဲ့ကြပါသည်။

ဤအရာများ၏နောက်ကွယ်၌ စာတန်၏ငြိမ်းမရသောအမုန်းသည် ဘုရားကို ယုံကြည်သောသူတို့အ ပေါ် ကျရောက်လာသည်။ ထိုအမုန်းသည် အချိန်ကာလများစွာ၌ ထင်ရှားသည်။ ဂျပန်ပြည်၌ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို တားမြစ်ခဲ့ကြပြီး နှစ်ရာစုလောက် သေဒဏ်ပေးကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရာစုတွင် နာဇီနှင့်ကွန်မြူနစ်တို့၏ တမန်တော်ယုံကြည်ချက်အပေါ် ညှင်းပန်းနှိပ်မှုများကို မျက်ဝါး ထင်ထင်မြင်တွေ့ခဲ့ကြပါသည်။

တိုင်းနိုင်ငံအများစုတွင် “လောကကြီး၏ ဤအမုန်း” သည် သေခြင်းအန္တာရယ်အထိပင် ကြောက်စ ရာကောင်းလှသည်။ ဥရောပတိုင်းတွင် “လောကကြီး၏ ဤအမုန်းသည်” အခြားပုံစံဖြင့် တည်ရှိပါ သည်။ အထူးသဖြင့် လောကနည်းရာမတရားအတိုင်းလိုက်ခြင်းကိုပြုသည်။ သမ္မာကျမ်းစာကို အခြေခံသော ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ချက်သည် ပို၍ပို၍ပင် ငြင်းပယ်ခြင်းခံလာရကြပါသည်။ သို့ရာတွင် မြေကြီးပေါ်မှ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ချက်ကို ဘယ်တော့အခါမျှ အမြစ်ဖြုတ်လုပ်နိုင်မည့်နည်းလမ်းမရှိ။ ခရစ်တော် မြေကြီးပေါ်သို့ကြွလာသည့်တိုင်အောင် တည်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် မည်သို့သောအဖိုးအခကိုပေးနေရသည်ဖြစ်ပါစေ နောက်ဆုံးထိတိုင် ထိုမေတ္တာ၌ တည်နေကြမည်။