ယောဟန် ၇ - အသက်စမ်းရေ

ယေရှုသည် ပွဲတော်သို့သွားပါသလား၊ သို့မဟုတ် မသွားဘူးလား။ ရး ၁-၁၃

ဂျော့စဖက်အဆိုအရ၊ တဲတော်ပွဲတော်သည် ယုဒလူမျိုးပွဲတော်အားလုံး၏ အကြီးမြတ်ဆုံးနှင့်အမြင့် မြတ်ဆုံးသောအရာဖြစ်ပါသည်။ ခုနှစ်လမြောက်တွင် တစ်ဆယ့်ငါးရက်မြောက်သောနေ့တွင် မောရှေ့၏ပညတ်တရားအရာ ကျင်းပလေ့ရှိကြသည်။ စက်တာဘာလ သို့မဟုတ် အောက်တိုဘာ လတွင်ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ အရာခပ်သိမ်းသည် ကောင်းသောအရာအဖြစ်ပြုပြင်သည့်အခြေခံ မိုး ကိုခံရသည့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါသည်။ ပွဲတော်သည် ရှစ်ရက်လောက်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး သဘာ၀ အားဖြင့် ပျော်စရာကောင်းပါသည်။

ပွဲတော်နှင့်ဆိုင်သောကျမ်းပိုဒ်ကို တရားဟောရာကျမ်း ၂၃း ၃၄-၄၄ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို အချိန်ကာလတွင် လူတို့သည် အီဂျစ်ပြည်မှ ကတိတော်နယ်မြေသို့သွားကြသောအခါ လမ်း၌ ယာယီအနေဖြင့် ဂျူးလူမျိုးများတဲတော်ထဲ၌ မည်သို့အိပ်စက်ခဲ့ကြရသည်ကို အောက်မေ့သတိရစေ ရန်ဖြစ်ပါသည်။

ဇာခရိအခန်းကြီး ၉-၁၄ သည် တဲတော်ပွဲအကြောင်းနှင့်သခင်ဘုရား၏နေ့အကြောင်းကို ပေါင်းစပ် ဖော်ပြထားပါသည်။ (၁၄း ၁၆-၂၁) ဇာခရိက သခင်ဘုရား၏နောက်ဆုံးသောကာလတွင် ယေရုရှ လင်မြို့၌ “သက်စမ်းရေ” စီးဆင်းမည်အကြောင်း ကတိတော်ကို ဆောင်ယူခဲ့သည်။ (၁၄း ၈)သခင် ဘုရားအမှုပြုတော်မူသောနေ့၌ ဒါဝိဒ်၏လူနှင့်ယေရုရှလင်၌ နေထိုင်သောသူအပေါင်းတို့သည် “အပြစ်နှင့်မစင်ကြယ်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်သည့် အရင်းမြတ်တစ်ခု” ကို ရရှိကြလိမ့်မည်။ (၁၃း ၁) ထို့ ကြောင့် တဲတော်နေ့သည် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနေ့ရက်ဖြစ်ပြီး “နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်” ကို မျှော်လင့်ထားသည့်နေ့ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ရှင်ဘုရင်က မြည်းကိုစည်းလျက်ကြွလာသည်ဟူသော ဇာခရိ၏ပရောဖက်ပြုချက်ကိုလည်း ရည်ညွှန်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (၉း ၉)

ယေရှုရဲ့ညီအစ်ကိုများက ယေရှုကို ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိကြပါ။ သို့သော် အကြံဉာဏ်တော့ပေး တတ်ကြသည်။ သူ၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပျံ့နှံ့စေရန် အကောင်းဆုံးနေရာသည် ပွဲတော်နေ့ပင်ဖြစ် ပါသည်။ ယေရှုက သူတို့၏ “ကြီးမားသည့်အကြံဉာဏ်” ကို ဂရုစိုက်မနေပါ။ ဘုရားသခင်၏အချိန် ကိုသာ မြော်လင့်နေသည်။ ထိုအချိန်မတိုင်မှီ အလုပ်လုပ်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ရှင်ယောဟန် ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် စကားလုံးခင်းကျင်းကစားမှုများရှိသည်ဟု ယူဆရပါသည်။ ယေရှုသည် “ပွဲတော် ကို မထူထောင်ပါ”၊ “ကောင်းကင်၏ဘုန်းကိုလည်း မထူထောင်ပါ။” သို့သော် သူသည် စတင်၍လုပ် ဆောင်ပါသည်။ ဘုရားဖူးသွားခြင်း၏အဓိကကျသောအရာအဖြစ်မဟုတ်ဘဲ လှို့ဝှက်ချက်ဖြင့် တိတ် တဆိတ်ဖြစ်ပါသည်။

မောရှေ၏ပညတ်ကို မည်သူချိုးဖောက်သနည်း။ ရး ၁၄-၂၄

ပွဲတော်သို့ဝင်သောအခါ ယေရှုသည် အခွင့်အာဏာဖြင့် ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။ သူသည် အယူအ ဆ သို့မဟုတ် အတွေးအခေါ်ကျောင်းတတ်ရောက်ခြင်းမရှိသည်ကို ပရိသတ်များက သတိပြုမိကြ သည်။ သူသည် မိမိသွန်သင်ချက်များကိုသာ သင်ကြားပေးသည်။ ယေရှုက သူ၏သွန်သင်ပေးချက် သည် မိမိ၏အလိုတိုင်းဟုတ်မဟုတ်ကို စစ်ဆေးနိုင်ရန် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို လိုက်ကြပါ မည်အကြောင်း လှို့ဝှက်သူတို့ကို တိုက်တွန်းထားသည်။ အခန်း ၅ တွင် ဖော်ပြထားသောအ ကြောင်းအရာကို ယေရှုကိုယ်တိုင်က တဖန်အသက်သွင်းပြန်သည်။ ဘုရားသခင်က ဥပုသ်နေ့ကို ကုသပေးနေခြင်းအားဖြင့် ပညတ်တရားကို ချိုးဖောက်သောကြောင့် ယေရှုကို မစေလွှတ်နိုင်ပါ။

ယေရှုသည် ယုဒလူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်းကို လျှောက်ထားသည်။ ပညတ်တရား အရ၊ ယေကျ်ားလေး အရေဖျားလှီးခြင်းကို မွေးပြီး ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့တွင် လုပ်ဆောင်ရမည်။ (ဝတ်ပြု ၁၂း ၃) ထိုနေ့ရက်သည် ဥပုသ်နေ့အဖြစ်ရှိနေလျှင် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသော အစီအစဉ် နှစ်ခုရှိပါမည်။ မည်သည့်အရာကို ဦးစားပေးရမည်နည်း။ယုဒလူမျိုးများက ထိုအခြေအနေ တွင် အရေဖျားလှီးခြင်းသည် ပညတ်တော်ချိုးဖောက်ရာမရောက်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ “ဥပုသ်နေ့ ၏အရသာကိုဖျက်ဆီးသော အရေဖျားလှီးခြင်းသည် အလွန်ကြီးမားသည်” ဟု ဆိုစမှတ်ရှိသည်။ လူတစ်ဦးကို အရေဖျားလှီးလျှင် ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကုသဖို့ကို အဘယ့်ကြောင့် ခွင့်မပြုသနည်း။ ထို့ကြောင့် ဆင်တူယိုးမှာ ကျမ်းစာထဲ၌ လူသည် ဥပုသ်နေ့အဖို့ဖန်ဆင်းထားသည်မဟုတ်၊ ဥပုသ်နေ့ သည် လူအဖို့ဖန်ဆင်းထားသည်ဟု မိန့်ဆိုသကဲ့သို့ ဥပုသ်နေ့၏အဓိကသော့ချက်ကိုပြသပါသည်။

ယေရှုကား မည်သူဖြစ်သနည်း။ ရး ၂၅-၃၆

ယေရှု၏အချိန်ကာလတွင် ကြွလာမည့်မေရှိယအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး တူညီသောယုံကြည်ချက် နှင့်မှန်းဆချက်များစွာရှိကြသည်။ ထိုအရာထဲက ဓမ္မဟောင်းကျမ်းအပြင်ဘက်ရှိ ယုဒစာပေတွင် ပေါ်ထွန်းသောအရာတစ်ခုမှာ ကြွလာမည့်အချိန်မတိုင်မှီအချိန်အထိ မေရှိယသည် ဝှက်ထားခြင်းခံရ သည်ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် မူလယေရှုကို လူတွေက ကောင်းကောင်းသိကြသည်ဟူသော အချက်နှင့်ခြားနားမှုရှိနေသည်။ သူသည် နာဇရက်မြို့တွင် မွေးဖွါးခဲ့ပါသည်။

သူ၏ပုံဆောင်ထားချက်ဖြစ်သည့် နက်နဲသောပုံစံ၌ ယောဟန်သည် ဤသို့ပြောဆိုခွင့်ကို လူတို့ အားပေးထားသည်။ နက်နဲသောအကြောင်းအရာတွင် ယုဒလူတို့က ယေရှုသည် မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်သည်ကိုလည်းကောင်း၊ မည်သည့်အရပ်က ကြွလာသည်ကိုလည်းကောင်း မသိကြပါ။ သူတို့ သည် မှန်ကန်သောအရာကို သိရှိကြသည်။ သို့သော် ကျန်သောအရာများကိုတော့ လစ်လျူရှုထား ကြပါသည်။ သူတို့က ယေရှုသည် လူသားဖြစ်သည်၊ နာဇရက်မြို့တွင် မွေးဖွါးခဲ့သည်ကို သိကြပါ သည်။ သူတို့မသိသောအရာမှာ ကောင်းကင်ဘုံဗီဇဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့သည် ခမည်းတော်ကို မသိကြသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ယေရှု၏ပြောစကားများက သူ့ကိုသတ်လိုသောဆန္ဒကို တိုးပွါးစေခဲ့သည်။ ဤအရာက ယေရှုအား ၎င်း၏သေခြင်းနှင့်ခမည်းတော်ထံသို့ ပြန်သွားရမည့်အကြောင်းကို ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်စေပါ သည်။ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲ၌ လူတို့သည် ယေရှုမိန့်ဆိုခဲ့သောစကားများကို နားမလည် ကြသည်အတိုင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ပြောဆိုမှုသည် ဘုရားးကိုစော်ကားသည်ဟု ပြောရခက် သည်။ သို့ရာတွင် ဘုရားသမ္မာတရားကို လုံးဝနားမလည်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဆာငတ်သောသူများအဖို့ သက်စမ်းရေ၊ ရး ၃၇-၅၂

တဲတော်နေ့သည် နောက်ဆုံးရက်တွင် အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကို ရောက်ရှိသည်။ ထိုနေ့ရက်၌ လူတို့သည် နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်နှင့်ဆိုင်သောမေးခွန်းများကို မေးမြန်းကြသည့်အချိန်ဟုဆိုရ လျှင် မှားမည်မထင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့သည် အသက်စမ်းရေအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဇာခရိ၏ ပြောစကားကို အမှတ်ရပါသည်။ (ဇာခရိ ၁၄း ၈) ရေပွဲတော်အတွင်း၌ လူတို့က “ကယ်တင်ခြင်း တွင်းထဲကရေကို ဝမ်းမြောက်စွာ ခတ်ယူပြီ” ဟု ကျူးဧသီဆိုကြပါသည်။ (ဇာခရိ ၁၂း ၃) ဤသည် မှာ ယေရှုက လူအများရှေ့မှောက်၌ စကားပြောရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။ “ရေငတ်သော သူအပေါင်းတို့ ငါ့ထံသို့လာ၍ အဖိုးကိုမပေးဘဲ သောက်ကြလော့၊ ငါ့ကို ယုံကြည်သောသူသည် ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်း အသက်ရေထွက်ရာ စမ်းရေတွင်းဖြစ်လိမ့်မည်။”

ယေရှုက သူသည် အသက်ရေထွက်ရာဖြစ်ကြောင်း ထိုအရပ်တွင် မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ် နှင့်ပတ်သက်ပြီး မတူညီသောအနက်ဖွင့်ခြင်းများစွာရှိပါသည်။ ၎င်းမှာ အသက်စမ်းရေသည် ယုံ ကြည်သူတို့အသက်တာထဲက စီးဆင်းလာခြင်းမဟုတ်ဘဲ ယေရှုအထဲကသာ စီးဆင်းလာသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ယခုတွင် ရှင်ယောဟန်က အသက်စမ်းရေဟူသည်မှာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ် သည်ဟု ခွဲခြားပြထားသည်။ ယောဟန်က ယေရှုအကြောင်း ယုဒလူတို့၏အငြင်းအခုံအကြောင်းကို ပါးရည်နပ်ရည်ဖြင့် ရေးသားတင်ပြထားပါသည်။ ယေရှုသည် “ပရောဖက်” ဖြစ်သည်။ (တရား ၁၈း ၁၈) သို့မဟုတ် မေရှိယဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူဖြစ်သည်။

ယောဟန်သည် ရှင်လုကာနှင့်ရှင်မဿဲတို့နှင့်မတူဘဲ ယေရှု ဗက်လက်မြို့၌မွေးဖွါးမည့်အကြောင်း ကို ပြောပြမထားပါ။ ဤအကြောင်းကြောင့် ယောဟန်သည် ယဉ်ကျေးမှုထုံးစံကို လုံးဝမသိဟု မကြာခဏ အပြောခံရလေ့ရှိပါသည်။ သို့သော် ယေရှု၏ရန်သူများသည် ယေရှုကို ငြင်းပယ်ကြသည် ဟု ယေရှုသည် ဗက်လက်မြို့တွင် မမွေးဖွါးပါဟူသော “အချက်” ကို အခြေခံ၍ ရေးသားခဲ့သည်။ ယုဒလူမျိုးများသည် မှားယွင်းကြောင်းကို သူ့စာဖတ်ပရိသတ်များသိရှိသည်ဟု ယောဟန်က ယူဆ သည်ကို ပြသပါသည်။

အခန်းကြီး၏အဆုံးသတ်ပိုင်းတွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီး အရေးကြီးသည် အငြင်းပွါးမှုဖြစ်ပျက် သည်။ နိကောဒင်က ၎င်း၏အယူအဆကို မေးခွန်းဖြင့်ဖော်ပြသည်။ ပိုပြီးအရေးကြီးသောအရာမှာ အခြားသူများပေးထားသောအဖြေဖြစ်သည်။ ပရောဖက်သည် ဂလိလဲတစ်ဘက်၌ပေါ်ထွန်းလိမ့်မည် ဟု ပရောဖက်ပြုထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ယေရှုသည် မှားယွင်းသောမေရှိယဖြစ်သည်ဟုဆို သည်။ ဤအရာက ရံဖန်ရံခါ တရားဟော ၁၈း ၁၈ ထဲက ပရောဖက်ကြီးကို ရည်ညွှန်းထားပါသည်။ ယေရှုသည် အခန်း ၈ အပိုဒ် ၁၂ ၌ ၎င်း၏ပထမဆုံးသွန်သင်ချက်တွင် ဤအကြောင်းအရာကို အသုံးပြုထားသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ပရောဖက်သည် ဂါလိလဲနယ်တွင် ပေါ်ထွန်းမည်ဟု မဆိုလို၊ ဂါလိလဲနှင့်အလင်းသည် လုံး၀ ဆက်စပ်မှုရှိပါသည်။ (ဟေရှာယ ၈း ၂၃- ၉း၆)