ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် အနက်ဖွင့်ကျမ်း

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမိတ်ဆက်

ဆင်တူယိုးမှာခရစ်ဝင်ကျမ်းများပေါင်းထည့်ပြီး ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ခရစ်ဝင်ကျမ်းရေးသားသူများတွင် ယောဟန်ကို အငယ်ဆုံးအဖြစ်လည်း မြင်ကြပါ သည်။ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းသည် အခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းများနှင့် လုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်။

ရှင်ယောဟန်ကို မည်သူရေးသားသနည်း။ ကနဦးရင်းမြစ်များက ယောဟန်သည် “ကနဦးအသင်းတော်၏ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်” ဟု ဖော်ပြကြသည်။ အာရှမိုင်နာဘီရှော့ခ်၊ Polykrates (၁၉၀) က “ဘုရားရင်ခွင့်ကိုမှီလျက်၊ ဒိုင်းကို ကိုင်ဆောင်သောယဇ်ပုရောဟိတ်၊ သက်သေ၊ Efesos တွင် ယခုအနားယူလျက်ရှိသောသူ ဖြစ်လာ သည်” ဟု ဆိုသည်။ Polykrates သည် အေဒီ ၁၂၅ ခုနှစ်လောက်တွင်မွေးဖွါးပြီး အာရှမိုင်နာ (ယခု ခေတ် အင်နာတိုရီးယား)၏ ရှေးအစဉ်အလာကို သိနားလည်သူဖြစ်သည်။ Polykrates နှင့်ပတ် သက်ပြီး အထက်က ရှင်ယောဟန်ဖော်ပြသောအရာမှာ တမန်တော်တစ်ဦးမဟုတ်ပါ။(Filippos နှင့် မတူညီဘဲ ဖော်ပြထားပါသည်။)

Eirenaios(Irenaeus)တို့နှင့်ပတ်သက်၍လည်း ယောဟန်က “အာရှမိုင်နာရှိ Efesos တွင်နေထိုင် စဉ် မိမိ၏ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုရေးသားသောအခါ ဘုရားသခင့်ရင်ကိုမှီလျက် သခင်ယေရှု၏တပည့် တော်ဖြစ်သည်” ဟုဆိုသည်။ Eirenaios က ဤယောဟန်ကို တမန်တော်တစ်ပါးဟု မခေါ်ပါ။
အေဒီ ၁၃၀ ဝန်းကျင်တွင် Hierapolis ဘီရှော့ခ်က ယောဟန် နှစ်ဦးအကြောင်းကို ဖော်ပြသည်။ ယင်းမှာ “အင်ဒရူး၊ သို့မဟုတ် ပေတရု၊ သို့မဟုတ် ဖိလိပို၊ သောမ၊ သို့မဟုတ် ယာကုပ်၊ သို့မဟုတ် ယောဟန် သို့မဟုတ် မဿဲ သို့မဟုတ် အခြား အခြားသော သခင်ယေရှု၏တပည်ပတော်၊ သို့မဟုတ် အာရစ်ရှင် သို့မဟုတ် အသက်ကြီးသောယောဟန်၊ သခင်ဘုရား၏တပည့်တော် ပြောဆိုသည်။
ပထမယောဟန်သည် တမန်တော်ဖြစ်ဟန်တူသော်လည်း “အသက်ကြီးသောယောဟန်” သည် ယာယီလူများသတိရသောသူတစ်ဦး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။

မည်သို့ပင်ဆိုစေ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအရ ယောဟန်သည် ပေတရုနှင့်ဘေးချင်းယှဉ်လျက် သို့မဟုတ် အထက်၌ ထားရဲသောကနဦးအသင်းတော်၏အခွင့်အာဏာအပေါ်တွင် မှီခိုအားထားပြု နိုင်ပါသည်။
ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းနှင့် ယောဟန်သြဝါဒစာ(ဗျာဒိတ်ကျမ်းလည်းပါဝင်) တို့တွင် တူညီသော အချက်များစွာရှိသည်။ ထို့အပြင် စာရေးသူသည် ထုံးတမ်းဓလေ့နားလည်သူ ယောဟန်ဖြစ်သည် ကိုလည်း နားလည်ရလွယ်ကူပါသည်။
တူညီသောစာရေးသူဖြစ်သည်ဟုဆိုရခြင်းမှာ စွန့်စားပြော ဆိုမှုဖြစ်ဟန်တူသော်လည်း (ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် ထိုစာအုပ်များရေးဟန်နှင့်မတူညီပါ။) ကိစ္စမရှိပါ။ သို့ရာတွင် ပေးစာစောင်များက ခိုင်ခိုင်မာမာတုန့်ပြန်ထားသည့် အယူဝါဒဆိုင်ရာကွဲပြားမှုများရှိသည် ကို ဖော်ပြထားပါသည်။

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းသည် အနောက်ကျဆုံးသောခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်ပါသည်။ အများယူဆကြ သည်မှာ ယောဟန်သည် ရှေးကျသောသူများ၏စာရေးဟန်ကိုသိသဖြင့် အသုံးချခဲ့သည်ဟု ဆိုကြ ပါသည်။ ယနေ့ခေတ်ပညာရှင်အများစုက ယောဟန်သည် ဆင်တူယိုးမှာ ခရစ်ဝင်ကျမ်းကို နား လည်ထားခြင်းမရှိဟု ထင်ကြသော်လည်း ဤယူဆချက်မှာ မှန်ကန်မှုရှိသည်။ ယောဟန်က ကွဲပြား ခြားနားစွာ ရေးသားအသုံးပြုသော်လည်း တူညီသည့် ရေးသားဟန်များရှိသည်။ (ဥပမာအားဖြင့်- ယေရှု၏ပထမဆုံးလှုပ်ရှားမှုတွင် ဗိမာန်တော်ရှင်းလင်းခြင်း၊ ယောဟန် ၂း ၁၃-၁၆၊ ပေတရု၏ဝန်ခံ ခြင်း၊ ယောဟန် ၆း ၆၇-၇၁၊ ဗေသနိရွာတွင် ဘိသိတ်ပေးခြင်း၊ ၁၂း ၁-၈၊ အံ့ဘွယ်ငါးရရှိခြင်း၊ ၂၁း ၁-၁၄)

ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေသူအားလုံး၏အဆိုအရ၊ ယေရှု၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် ဗတ္တိဇံ ဆရာယောဟန်၏အိမ်နီးနားခြင်းတွင် အစပြုသည်ဟုဆိုသည်။ မာကုနှင့်အခြားသောဆင်တူယိုး မှားခရစ်ဝင်ကျမ်းများက ယေရှုက ဂါလိလဲပြည်နှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်နယ်မြေ၌ မည်သို့သင်ကြား ပို့ချနေကြောင်းကိုဖော်ပြထားသည်။ ထို့နောက် ကံစီမံရာယေရုရှလင်ခရီးစဉ်အကြောင်းကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် ယေရှုသည် ယေရုရှလင်မြို့သို့မကြာခဏ အ လည်အပတ်သွားခဲ့သည်။(၂း ၁၃၊ ၅း ၁၊ ရး ၁၀) ထို့ကြောင့် သူ၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အချိန် ကာလပေါင်းများစွာကြာမှတ်မိနိုင်အောင် ဖော်ပြထားပါသည်။(ယောဟန်က ပဿခါပွဲတော်သုံး ကြိမ် အကြောင်းကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ၂၁း ၁၃၊ ၆း ၄၊ ၁၁း ၅၅)

နိဒါန်းစကားမှစ၍ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းသည် ဓမ္မပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်း အရာများစွာက ဤအရာကို ဖော်ပြထားသည်။ ပြောဆိုဆွေးနွေးမှု (ယေရှုနှင့်နိကောဒင်၊ ယောဟန် ၃) နှင့် အံ့သြဘွယ်အကြောင်းအရာများ(ဥပမာ မျက်မမြင်ကိုအနာငြိမ်းခြင်း၊ ယောဟန် ၉) နှင့် ခရစ် တော်၏နာကျင်ခြင်းဝေဒနာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယောဟန်သည် နောက်ဆုံးတရားစီရင်ခြင်းအကြောင်း ကို ဖော်ပြပြီး (၅း ၂၈-၂၉၊ ၁၂း ၄၈) ယေရှုကိုတွေ့သောသူတို့ကို သေခြင်းမှအသက်ရှင်ခြင်းသို့ ကူး မြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့် (၄း ၂၃၊ ၁၁း ၂၅-၂၆) “မျက်မှောက်ကာလအနာဂတ္တိအကြောင်း” ဟု သမုတ်ထားပါသည်။ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာ(အခန်းကြီး ၃) နှင့်ပွဲတော်မင်္ဂလာ (အခန်းကြီး ၆) တို့ကိုလည်း ရည်ညွှန်းပြောဆိုထား ပြီး ထိုနှစ်ခုကြားက အကြောင်းအရာကို အဓိကထားသည်။

အခန်း ၁- ၁၂ က ယေရှုသင်ကြားပေးခဲ့သည့်အကြောင်းအရာကို ဖော်ပြသည်။
အခန်း ၁၂-၂၀ က ယေရှုခရစ်၏ဝေဒနာခံခြင်းနှင့်သေခြင်းအကြောင်းပြောသည်။
အခန်း ၂၁ သည် နိဂုံးဖြစ်ပါသည်။