ယောဟန် ၁၀ - ကောင်းသောသိုးထိန်း

အခန်းကိုးသည် ယေရှုနှင့်ဖာရိရှဲတို့၏ ရှည်လျားသောကျမ်းပိုဒ်နှစ်ခုဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ် ထားပါသည်။ အခန်းတစ်ဆယ်၏အစသည် ဤဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆက်စပ်နေပြီး ၁၃ ရာစုလောက် က ကျမ်းစာမူရင်းကို အခန်းလိုက်ခွဲထားသောသူသည် ထိုအကြောင်းအရာကို ကောင်းစွာ ထိန်း သိမ်းနိုင်ပါသည်။

အခန်းတစ်ဆယ်တွင် ယေရှုသည် မိမိဖြစ်တည်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အလင်းအကြောင်းကို ဆက် လက်၍ ပြောဆိုသည်။ ယခုအခါ သိုးနှင့်သိုးထိန်းကို ပမာပြု၍ ပြောဆိုပါသည်။ ဤအရာသည် ဆင်တူယိုးမှာကျမ်းစာနှင့် လုံးဝပတ်သက်မှုရှိပါသည်။ (ဥပမာ- မာကု ၆း ၃၄၊ မဿဲ ၉း ၃၆၊ လုကာ ၁၅း ၃-၇) ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့်လည်း တိုက်ရိုက်ပတ်သက်မှုရှိပါသည်။

ကျမ်းစာ၏ဖြစ်ပျက်ကြောင်းရာများသည် သက်ဆိုင်အပ်စပ်မှုမရှိဘဲ ကျန်နေခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆို စေ၊ ယေရှုသည် ယေရုရှလင်မြို့တွင် သွန်သင်လျက်ရှိနေပါသည်။ အခန်းကြီး၏အဆုံးပိုင်းတွင် ဗိမာန်တော်ဆက်ကပ်ခြင်းပွဲတော်ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ အခန်းကြီး၏ပထမအပိုဒ်သည် နောက်ခံသမိုင်းကို ဆန့်ကျင်ပြီး ဖတ်ရှုသင့်ပါသည်။

ဘီစီ ၁၆၀ ခုနှစ်တွင် ဂရိပြည်တွင်မွေးဖွါးသည့် ရှုရိရှင်ဘုရင် အန္ဒီအုတ်အီဖရိန်သည် မိမိတပ်နှင့်အ တူ ယေရုရှလင်မြို့သို့ ချီတတ်လာခဲ့ပါသည်။ သူသည် ဗိမာန်တော်ဝတ်ပြုအစီအစဉ်ကို ဘုရားမဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အစားထိုးချင်သည်။ ပြစ်ဒဏ်အောက်၌ ယုဒလူတို့၏အဓိကထုံးတမ်းစဉ်လာ များကို အရေးဖျားလှီးခြင်းအပါအဝင် ဖျက်ဆီးရန် ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့သည်။ အချို့သောယုဒလူမျိုး တို့သည် အပြောင်းအလဲကို အလိုရှိကြသည်။ သို့ရာတွင် ဗိမာန်တော်ခေါင်းဆောင်များကခွင့်ပြုသ ဖြင့် ဆန့်ကျင်သူများ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ အံ့သြစရာကောင်းသည်မှာ သူတို့၏ပုန်ကန်မှုသည် အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး သူတို့သည် ဗိမာန်တော်ကို ပြန်လည် ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းအမှုကို ပြုနိုင် ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ထိုနည်းတူစွာ ယေဇကျေလ ၃၄ ကို ပြန်လည်ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းအစီအစဉ်၌ ဖတ်ရှုခဲ့ကြပါသည်။ ဤအရာက ဂျူးလူမျိုးတို့၏မှန်ကန်သောသိုးထိန်းအကြောင်းကို ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သခင် ဘုရားသည် မိမိသိုးတို့ကို စောင့်ထိန်းတော်မူသည်။ (ယေဇကျေ ၃၄း ၁၁- ၁၆) မေရှိယနှင့်ဆိုင် သောအခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သခင်ဘုရားသည် မိမိလူတို့ကို ဒါဝိဒ်၏အိမ်တော်၌ ကတိတော် ရှင်ဘုရင်ကိုပေါ်ထွန်းစေခြင်းဖြင့် ငြိမ်သက်ခြင်းရရှိကြမည်အကြောင်း အစောင့်အရှောက်ပြုတော်မူ သည်။ သူတို့သည် ၎င်းတို့ကိုးကွယ်သော ဘုရားသခင်၏စောင့်ထိန်းခြင်းကို ခံရကြပါသည်။ (၃၄း ၂၃-၃၁)

သို့ဖြစ်၍ ကောင်းသောသိုးထိန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ယေရှု၏စကားကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏အကူအညီ ဖြင့် နားလည်နိုင်ပါသည်။

ယေရှုသည် တံခါးနှင့်သိုးထိန်းဖြစ်သည်။ ၁၀း ၁-၂၁

ယေရှုခရစ်၏အချိန်ကာလအတွင်း၊ သိုးများကို တစ်နေ့သာ အစာရှာဖို့ဦးဆောင်ရပါသည်။ သို့ရာ တွင် ညအချိန်၌ သူတို့ကို နံရံများဖြင့်ဝန်းရံထားသောသိုးခြံထဲသို့ လုံခြုံမှုအတွက် ပြန်လည် ခေါ် ဆောင်လာခဲ့ကြပါသည်။ သိုးထိန်းများစွာတို့သည် ၎င်းတို့၏သိုးစုများကို တူညီသောသိုးခြံထဲသို့ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြသည်။ ယေရှုသည် သူခိုးများကို ကာရံထားသည့်သိုးခြံကို ရည်ညွှန်းထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နံနက်ပိုင်းတွင် သိုးထိန်းများသည် သိုးခြံထဲသို့ဝင်ပြီး မိမိသိုးများကို ခေါ်သည်။ သူ့သိုး များက သူ့သခင်၏ခေါ်သံကိုကြားပြီး ကျက်စားရာအရပ်သို့သွားခဲ့ကြသည်။

ယေရှု၏စကားမှာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်စပ်မှုရှိသည့် ဥပစာနှစ်ခုပါဝင်သည်။ ယေရှုသည် သိုးခြံ၏ တံခါးဝဖြစ်သည့်အပြင် သိုးထိန်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် နှစ်ခုစလုံးကို စစ်ဆေးရလိမ့် မည်။ သိုးခြံသည် သိုးများအတွက် လုံခြုံရာဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးဦးသည် သိုးခြံနံရံသို့ဝင်ရောက်ရန် ကြိုးစားလျှင် ထိုသူသည် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူဖြစ်ပြီး ခိုးယူရန် သို့မဟုတ် နာကျင်စေရန် ကြိုး စားသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရပါသည်။ သိုးခြံထဲသို့ အကောင်းဆုံးဝင်ရောက်နိုင်သည့်နည်းလမ်းမှာ တံခါးဝအားဖြင့်ဖြစ်သည်။

သိုးထိန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ယေရှုမိန့်တော်မူသောအရာများကို အသင်းတော်ရှုထောင့်မှနားလည်နိုင် ပါသည်။ ကနဦးအသင်းတော်၌ အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်ကို “သင်းအုပ်” ဟု သုံးလေ့ရှိသည်မှာ တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သိုးထိန်းသာသနာလုပ်ငန်းကို အစပြုသူမှာ ခရစ်တော်သာလျှင်ဖြစ်ပါ သည်။ သမိုင်းတလျှောက်ကိုကြည့်မည်ဆိုလျှင်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ထိုသူတို့ကို သင်းအုပ်ဆရာအဖြစ် အလိုတော်ရှိသည်အတိုင်း အမှုတော်အတွက် ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (ဥပမာ တမန်တော် ၂၀း ၂၈)

သင်သည် ခရစ်တော်နှင့်ဆက်နွယ်မှန်ကန်မှုမရှိဘဲ သိုးထိန်းကောင်းတစ်ဦးမဖြစ်နိုင်ပါ။ သိုးတံခါးဖြင့် ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုဘဲ သိုးများကို ကြပ်မတ်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်သူ တစ်ဦးဦးသည် အန္တရယ်ပေး သောသူခိုး၊ သိုးများကို ဖျက်ဆီးသူသာဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သောသူသည် ယေရှုရည်ညွှန်းပြောဆို သောသူနှင့်တူသည်။ ယေရှုက “ငါ့ရှေ့၌လာသောသူသည် သူခိုးနှင့်ဒမြများသာဖြစ်သည်။ သိုးများ သည် သူတို့စကားကို နားမထောင်ကြပါ” ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ယေရှုသည် မောရှေ၊ ပရောဖက် များအကြောင်းကို ပြောနေခြင်းမဟုတ်၊ မှားယွင်းသောခရစ်တော်အကြောင်းကိုသာ ပြောနေခြင်းဖြစ် ပါသည်။

ယေရှု၏အချိန်ကာလတွင် သိုးထိန်း၏ဘဝအသက်တာသည် ချမ်းမြေ့ဘွယ်ရာမဟုတ်၊ ကြိုးစား လုပ်ဆောင်ရသောအလုပ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ သိုးထိန်းသည် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတွင် နိမ့်ကျသော အရာကိုသာ ပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ သိုးထိန်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုနှိုင်းယှဉ်သောအခါ ယေရှုသည် စိတ်နှလုံး၌ မြင့်သောအရပ်မဟုတ် တာဝန်များနှင့်သာပြည့်နှက်နေပါသည်။ သိုးထိန်းအလုပ်သည် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် သို့မဟုတ် ဆိုးဆိုးရွားရွားပြီးမြောက်နိုင်သည့် အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူငှါးလက်သည် သိုးတို့ကို ကောင်းမွန်သောစောင့်ထိန်းမှုကို မပေးနိုင်ပါ။ ဆိုးဆိုးရွားရွားသာ လုပ် ဆောင်ပါသည်။ သိုးစုပိုင်ရှင်သည် သိုးများကို အလေးထား တန်ဖိုးထားသောကြောင့် ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်ပါသည်။

ယေရှုက ကောင်းသောသိုးထိန်းအကြောင်းကိုပြောဆိုနေသည်ကို ယောဟန်က ဖော်ပြသောအခါ ဓမ္မဟောင်းဥပမာများကို စိတ်ထဲတွင် တွေးနေသည်မှာ သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ယေရှုသည် ဆိုး သောသိုးထိန်းမဟုတ်(ယေဇကျေ ၃၄) ဆိုလိုသည်မှာ သိုးများကို ကွဲလွင့်ပြီး ဣသရေလလူမျိုးများ တစ်ချိန်က စစ်ပွဲဆုံးရှုံးပြီးနောက် ကွဲလွင့်သွားသကဲ့သို့ ကွဲလွင့်စေခဲ့သောကြောင့် ဆိုးသောသိုးထိန်း မဟုတ်ပါ။ (၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၂၂း ၁၇) သူသည် သိုးများကိုချစ်သောကြောင့် မိမိအသက်ကို စွန့်လွှတ် ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ခမည်းတော်၏အလိုတော်ဖြစ်သည်။ သူသည် အသက်ခံရ မည်။ သို့သော် ခမည်းတော်ထံမှ မိမိအသက်ကို ပြန်ယူမည်။ ဤအရာသည် ဘုရားသခင်၏ကြီးမား သောအကြံအစည်ပင်ဖြစ်ပါသည်။

ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဣသရေလလူတို့သည် ဘုရားသခင်၏သိုးစုများအဖြစ် ရည်ညွှန်းထားသည်။ သို့ရာတွင် ယခု၌ ယေရှု၏လုပ်ဆောင်ချက်က ရှေးဟောင်းကန့်သတ်မှုကို ပယ်ဖျက်သည်။ “သိုးခြံ ထဲ၌မရှိသော အခြားသိုးများကိုလည်း ငါပိုင်၏။ သူတို့ကိုလည်း ဆောင်ယူရဦးမည်။ ထို့ကြောင့် သိုး ခြံတစ်ဦး၊ သိုးထိန်းတစ်ပါးရှိရမည်။” ဤစကားလုံးကို ကြည့်လျှင် ဣသရေလနှင့်တပါးအများသား တို့သည် ခရစ်တော်၏အသင်းတော်၌စုဝေးပြီး ထိုလူစုနှစ်ခုကို ဆီးတားထားသော၊ ကွဲပြားစေသော အတားအဆီးနံရံများကို သခင်ဘုရား၏လုပ်ဆောင်ချက်က ကျိုးပျက်စေလိမ့်မည်။ (ဧဖက် ၂ )

ခြောက်လန့်စေသောအရာတစ်ခု ၁၀း ၂၂-၄၂

ဆက်ကပ်ခြင်းပွဲတော်အကြောင်း ယောဟန်ပြောသည်မှာ ယခုအချိန်၌သာဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကို ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ ယောဟန် ဖော်ပြထားသောအခြေအနေမှာ အလွန် ခြောက် ခြားဖွယ်ကောင်းပါသည်။ အချို့သောပညာရှင်တို့က အကြောင်းပြချက်ဖြင့် တွေ့မြင်ခဲ့ကြသည်မှာ ဤပုံဝတ္ထုနှင့်ဆင်တူယိုးမှာကျမ်းစာအချက်များတို့၏ခြားနားမှုဖြစ်သည်။ ယေရှုကို ဘုရားသခင်အား စော်ကြားသူအဖြစ် မြင်ကြသည်။ ယုဒလူမျိုးများသည် အချိန်ပေါင်းများစွာ ယေရှုကို သတ်ရန် ကြိုး စားအားထုတ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုတွင် ယေရှုခံရမည့် ဒုက္ခဝေဒနာအကြောင်းသည် ပို၍ပင် ရှင်းလင်းစွာ ထင်ရှားလာသည်။ အဓိပယ်နှင့်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းတို့ကြားရှိ ခြားနားမှုကို မြင်တွေ့နိုင် ပါသည်။ ထိုအရာထဲတွင် ယေရှုလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်အသေခံမည့် ပုံရိပ်များကို အထင်သား တွေ့ မြင်ရပါသည်။

မျက်မှောက်ခေတ်အငြင်းပွါးမှုမှာ ယေရှုက နိကောဒင်ကို စကားပြောနေသည့်အချိန်မျိုးကဲ့သို့ ရှာဖွေ နေခြင်းမဟုတ်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုလည်းမဟုတ်၊ အခန်းလေးတွင် တွေ့မြင်ရသည့် စကားစမြည် ပြောဆိုခြင်းလောက် သိပ်အရေးမပါပေ။ ယေရှုသည် ယခုတွင် ရှင်းလင်းသောမေးခွန်းများရဲ့အဖြေ ကို တောင်းဆိုသောယုဒလူတို့၏ချဉ်းကပ်မှုခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် ယေရှုအဖြေပေါ်မူတည်ပြီး သူ့ကို သတ်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြပါသည်။

ယေရှုက အငြင်းပွါးသူများနှင့်မိမိပိုင်ဆိုင်သောသူများကြား၌ရှိသော သီးခြားရှိနေမှုကို ရှင်းရှင်းလင်း လင်းဖြစ်စေပါသည်။ အငြင်းပွါးသူများက ယေရှုကို ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိကြပါ။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် သူတို့သည် သခင့်သိုးစုများမဟုတ်ကြပါ။ သူသည် မိမိသိုးတို့ကိုသာ ထာဝရအသက်ပေး ထားပါသည်။ သူ့ရန်သူများက ဤအချက်ကို ငြင်းပယ်ကြသည်။ အကြောင်းမှာ ၎င်းတို့၏ ယေရှု သည် ခမည်းတော်နှင့်တလုံးတဝတည်းဖြစ်ကြောင်းကို မမြင်နိုင်ကြလောက်အောင် အမှောင်ဖုံး လွှမ်းနေကြပါသည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် သူတို့သည် ၎င်းတို့၏ကယ်တင်ရှင်အား ဘုရားသခင်ကို ပြစ်မှားသောသူဟု သတ်မှတ်ကြသည်။ ပြီးတော့ သူ့ကို ခဲနှင့်ပစ်ပေါက်ရန်လည်း ကြိုးစားအား ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။

မိတ်ဆက်တေးသီချင်းတွင်ပါဝင်သည့်ဓမ္မသီချင်းကို ထပ်ခါ ထပ်ခါ အသုံးပြုပါရစေ။

“သူသည် မိမိလူတို့ထံသို့လာသော်လည်း ထိုသူကို လက်မခံခဲ့ကြ။”

သို့ရာတွင် ယေရှု၏အချိန်ကာလသည် ရောမလာသေးပေ။ ယေရှုသည် သတ်ဖြတ်ရန် ကြိုးစားအား ထုတ်မှုအကြောင်းကို များစွာ ပြောမထားပါ။ ထို့ကြောင့် ထိုအရာအတွက် အောင်မြင်မှုမရှိကြပါ။ ဤ အချိန်သည် ယေရှုဒုက္ခခံရမည့်အချိန်မဟုတ်သေးပါ။ တနည်းအားဖြင့် လူတစ်ဦးသည် သူ့ထံသို့ လာပြီး ယုံကြည်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါသေးသည်။

ထို့ကြောင့် အလင်းသည် လင်းလက်နေဆဲ၊ မှောင်မိုက်သည် သူ့ကို မလွှမ်းမိုးနိုင်ပါ။