ယောဟန် ၁၇ - ယေရှုခရစ်၏ယစ်ပရောဟိတ်အဖြစ် ဆုတောင်းချက်

အခန်းကြီး ၁၇ ကို ကနဦးအသင်းတော်ကတည်းက ယေရှုခရစ်၏ယစ်ပရောဟိတ်မင်းအဖြစ်နှင့် ဆု တောင်းခြင်းအခန်းဟုပင် သမုတ်ကြသည်။ ဧဝံဂေလိဆရာ ယောဟန်က ထိုသိုသောသဘောကို ရည်ညွှန်းခြင်းရှိမရှိတော့ မသိပါ။ ခေါင်းစဉ်က ထိုသဘောသက်ရောက်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ ခေါင်းစဉ်၏နောက်ခံသမိုင်းကိုကြည့်လျှင် ဓမ္မဟောင်းပဋိညာဉ်တရားခေတ်နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိပါသည်။ ဘုရားသခင်ထံ၌ ယစ်ပူဇော်ခြင်းမှာ ယစ်ပုရောဟိတ်၏တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းမ တိုင်မှီတွင် ဘုရားသခင်ထံ အရင်ဦးဆုံး ဆုတောင်းရပါမည်။ ယေရှုသည် လောကရဲ့အပြစ်အတွက် မိမိကိုယ်ကို ပူဇော်တင်လှူခြင်းမပြုမှီ သူ၏တပည့်တော်များနှင့် ချန်ရစ်ထားရမည့် အသင်းတော်အ တွက် ဘုရားသခင်ထံ ဦးစွာ ဆုတောင်းပဌနာပြုခဲ့သည်။

“ခမည်းတော်၊ သားတော်ကို ဘုန်းထင်ရှားစေပါ”၊ ၁ရး ၁-၅

ယေရှု၏လူသိရှင်ကြားသွန်သင်မှုသည် လုံးဝပြည့်စုံသွားခဲ့သည်။ သူသည် အခါးသီးဆုံးအခြေအနေ ကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတော့မည်။ အပြစ်အတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံခြင်းကို ပြုပြီးနောက် တွင် ခမည်းတော်၏ဘုန်းအသရေနှင့်ပြည့်စုံသော ကောင်းကင်ဘုံသို့ ပြန်သွားရမည်။

ယေရှုသည် လောကလူသားများအားလုံးအပေါ်၌ အခွင့်အာဏာကို ရရှိသူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မှောင်မိုက်ကမ္ဘာထဲ၌ အပြစ်သားသည် သန့်ရှင်းသောဘုရားသခင်၏ဘုန်းကို ထင်ရှားစေမူမည်။ အလင်းကိုဆောင်ခဲ့သည်။ လမ်းတော်ကို ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီ။ အလင်းကိုဆောင်ယူလာသောသူသည် မြေကြီးပေါ်သို့မလာခင် ရရှိသောဘုန်းအသရေဆီသို့ ပြန်သွားရတော့မည်။

သားတော်သည် ဘုရားသခင်ထံကလာသော ဘုရားသခင်ဖြစ်သော်လည်း ခမည်းတော်အား လူ သားအသွန်ဖြင့် ဆုတောင်းပဌနာပြုကာ ခမည်းတော်ကို ရိုသေလေးစားလျက် ချဉ်းကပ်မှုသည် သန့်ရှင်းသောသုံးပါးတစ်ဆူ၏နက်နဲခြင်းအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါ သည်။

တပည့်တော်များအတွက် ဆုတောင်းခြင်း ၁ရး ၆-၁၉

ယေရှုသည် မိမိလူတို့အတွက် ဆုတောင်းသောကြောင့် သူသည် တပည့်တော်များအတွက် ဦးစွာ ဆုတောင်းပဌနာပြုပါသည်။ အထူးသဖြင့် သူနှင့်အတူ ယာယီနေထိုင်သောသူများအတွက်ဖြစ်ပါ သည်။ တူညီသောယုံကြည်ချက်ကို ဆုတောင်းလျက် ကျွနု်ပ်တို့အား ဝေမျှပြီးနောက်တွင် ဖြစ်ပါ သည်။ ဤအရာကို သတိပြုရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ အခြေအနေမှန်ကို မမေ့မလျှော့ဘဲနေမည် ဖြစ်သည်။ ယေရှု၏ရန်သူတို့သည် အတူတကွ စုပေါင်းကြသည်။ လက်နက်အပြည့်အစုံဖြင့် အဆင် သင့်ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းမှာ သခင်ယေရှုကို ဖမ်းဆီးမည့်လမ်းမတွင်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှု၏စကားကို ငရဲအကြောင်း ဖော်ပြထားသည့်နေရာ၌ ချထားသည်။ ဤရှုထောင့်ဖြင့် ကြည့်ရှုသုံးသပ်ပါ။ ထိုစကားလုံး၌ တို့ထိမည့်တန်ခိုးရှိပါသည်။

ယေရှု၏တပည့်တော်များကား မည်သူတို့ဖြစ်သနည်း။ လောကကြီးထဲက ဘုရားသခင်ရွေးကောက် ပြီး ယေရှုအားပေးထားသော သူများဖြစ်ပါသည်။ သားတော်သည် ခမည်းတော်က သူကိုသင်ပေး ထားသည့်အရာတိုင်းကို သင်ကြားပေးပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ထိုသွန်သင်ချက်ကို လက်ခံပေး ပါသည်။ ယေရှုသည် လောကရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းကို သူတို့က နားလည်သည်။ သားတော် ကို ခမည်းတော်က စေလွှတ်ကြောင်းကိုလည်း နားလည်ကြသည်။ ဘုရားသခင်၏အလင်းကို ဤ လောက၌ လင်းစေသည်။ သို့ရာတွင် ဤအလင်းကြောင့် ယေရှုကို ယုံကြည်သောသူများသည် အမုန်းအငြိုးကို ရင်ဆိုင်ကြရသည်။ အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်၏အလင်းကို ငြိမ်းသတ်စေချင် လောက်သော ဆိုးသွင်းပြုမူများ မှောင်မိုက်ကမ္ဘာ၌မရှိပါ။

ယေရှုသည် မိမိလူတို့ကို ယခုထက်ထိ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးပါသည်။ ယခုတွင် သူသည် လောကကြီးကို စွန့်ခွါသွားရတော့မည်။ ခမည်းတော်ထံသို့သွားရတော့မည်။ သူသည် ခမည်းတော် ၏စောင့်ရှေက်မှုအောက်တွင်ရှိနေကြရန် မိမိလူတို့ကို အကာအကွယ်ပေးရတော့မည်။ သူတို့ကို လောကထဲက အဘယ်သူမျှ မနှုတ်မယူနိုင်ပါ။ သို့ရာတွင် သူတို့သည် မကောင်းသောအမှုအရာထဲ က လွန်မြောက်နိုင်ကြပါသည်။ ၎င်းမှာ ယေရှု၏တောင်းဆိုချက်ဖြစ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုရ လျှင် သူ့စကားကို နာခံလိုက်လျှောက်သူများသည် နှုတ်ကပတ်တော်သင်ယူသောသူများဖြစ်၍ ဘုရားသခင်စောင့်ရှောက်မည်အကြောင်း၊ ဘုရားဘုန်းတော်နှင့်သမ္မာတရား၌ ရပ်တည်ကြမည်အ ကြောင်း ဆုတောင်းပါသည်။

အသင်းတော်ကား မည်သို့နည်း။ ၁ရး ၂၀-၂၆

ယေရှု၏နောက်ဆုံးဆုတောင်းချက်က တပည့်တော်များနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်မဟုတ်၊ ခရစ်တော် ၏အသင်းတော်တစ်ခုလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ ခေတ်ကာလအဆက်ဆက် ယုံကြည်သူများနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ တပည့်တော်များ လက်ဆင့်ကမ်းပေးထားသောနှုတ်တော်ထွက်ကို ယုံကြည် လက်ခံသောသူအားလုံးပါဝင်ပါသည်။ ယေရှုက အချက်နှစ်ချက်ဖြင့် ဆုတောင်းထားပါသည်။ ပထမ အချက်မှာ သူ့အလိုသည် “တစ်ခုတည်း” ဖြစ်ရန်နှင့်ဒုတိယအချက်မှာ ဘုရားသခင်ရှိနေသည့်အရပ် ၌ သူတို့သည် အမြဲတည်နေဖို့ဖြစ်ပါသည်။

“တစ်ခုတည်း”ဖြစ်ရန် သခင်ဘုရား၏ဆုတောင်းချက်သည် ယောဟန်က ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုရေးသား သည့်အချိန်၌ပင်လျှင် တည်ရှိသော အရေးကြီးသည့် ပြဿနာကို သက်ရောက်စေပါသည်။ ယောဟန်အသုံးပြုထားသော ဘာသာစကားသည် ပေါလုအသုံးပြုထားသော ဘာသာစကားနှင့်ကွဲ ပြားခြားနားသည်။ ယာကုပ်နှင့်မဿဲတို့သည် မိမိတို့ ကိုယ်ပိုင်အရေးအသားကို အသုံးပြုကြပါသည်။ ယုဒခရစ်ယာန်များနှင့်တပါးအမျိုးသားခရစ်ယာန်များကြား၌ ဦးတည်ချက်ကိုယ်စီရှိပါသည်။ မတူညီ သော အချက်အလက်များသည် အသင်းတော်စည်းလုံးမှုကို ဆွဲဖြဲနေကြပါသည်။ သို့ရာတွင် ယေရှု က သူပိုင်ဆိုင်သောအရာအားလုံးသည် ကိုယ်တစ်ကိုယ်တည်း၊ ခမည်းတော်နှင့်သားတော်သည် တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်သကဲ့သို့ “တစ်ခုတည်း” ဖြစ်ရန် ဆုတောင်းပဌနာပြုကြပါသည်။ မြေကြီး ပေါ်တွင် အသင်းတော်တစ်ခုတည်းရှိသည်။ ယေရှုခရစ်က မိမိသတို့သမီးအဖြစ် ပြင်ဆင်ထားသော အသင်းတော်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်ယာန်များကြား၌ ကွဲပြားမှုအလုံးစုံတို့သည် လူတို့အားဖြင့် ဖြစ် တည်လာသည်။ အပြစ်သည် ထိုကွဲပြားမှု၏အဓိက အကြောင်းတရားပင်ဖြစ်ပါသည်။

မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ဆိုရလျှင် ယေရှု၏ဆုတောင်းချက်အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုလုံးက မေးခွန်းအချို့ကို ဖန်တီးထားပါသည်။ ပထမအချက်မှာ အသင်းတော်တစ်ခုတည်းရှိသည်ကို ဘုရားသခင်၏အလို တော်ဖြစ်လျှင် လုသရင်၊ ကာသိုလိတ်၊ အော်ထော်ဒေါက်၊ နှစ်ခြင်းနှင့်ပတ္တကုတ္တိအသင်းတော်များ၊ မော်မွန်းနှင့်ယေဟောဝါသက်သေခံအဖွဲ့များကတော့ထားပါတော့၊ အဘယ့်ကြောင့်ရှိရပါသနည်း။ အခြားအခြားများစွာသော အသင်းတော်များသည် အဘယ့်ကြောင့် ရှိရပါသနည်း။ ခရစ်ယာန် ဂိုဏ် ဂနများရှိရသည့်အကြောင်းရင်းများစွာ ရှိပါသည်။ ဤသည်မှာ အပြစ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ သမ္မာတရားထဲက သွေဖည်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် စစ်မှန်သောပေါင်းစည်းခြင်းသည် ဂုဏ်းဂနများကို ကန့်သတ်ခြင်းအားဖြင့် မဟုတ်ပါ။ အရာအားလုံးကို လက်ခံရုံသက်သက်ဖြင့်လည်း မဟုတ်ပါ။ စစ်မှန်သောပေါင်းစည်းခြင်းသည် ခရစ်တော်နှင့်၎င်း၏သမ္မာတရား၌သာဖြစ်ပါသည်။

ကျွနု်ပ်တို့၏ဝန်ခံချက်၌ လုသရင်အသင်းတော်သည် တစ်ခုတည်းသော၊ သန့်ရှင်းပြီး တမန်တော်တို့ ယုံကြည်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောအသင်းတော်အဖြစ် တည်ရှိသည်ဟု မဆိုလိုကြောင်းကို သတိထား ပါသည်။ သို့ရာတွင် ကျွနု်ပ်တို့လုသရင်အသင်းတော်များသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ထဲ၌ ခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်ပြီး လူသားအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီစွာ ချထားရန် ရှာဖွေသောအခါ ကျွနု်ပ် တို့သည် ဖြစ်နိုင်သည့် အပြန်အလှန်ဖြစ်မှုလုပ်ငန်းတွင် ပေါင်းစည်းသည်ကို ယုံကြည်ကြပါသည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် ယေရှုသည် မိမိနောက်လိုက်များအား အိမ်ကောင်းကောင်းရရှိရန်၊ သို့မ ဟုတ် တပ်မက်စရာ ကောင်းသည့်ကားများကို ရှာဖွေရရှိရန်အတွက် ဆုတောင်းပေးထားသည် မဟုတ်၊ အဆုံး၌ သူတို့သည် အဘခမည်းတော်၏ဘုန်းအသရေအတွက် အသက်ရှင်နိုင်ရန်သာ ဆုတောင်းပေးထားပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့အားလုံးအတွက်လည်း အချည်းနှီးသောအရာအဖြစ် သက်သေပြထားပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းသည် တစ်ခုတည်းသောအရာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် အပြစ်ကြောင့် ငရဲ၌ အဆုံးသတ်ကြမည်လော၊ သို့မဟုတ် ထာဝရအ သက်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းကို ခရစ်တော်ပေးသော ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ကို ရရှိမည်လား။

ယေရှု၏ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအဖြစ် ဆုတောင်းခြင်းက စာဖတ်သူတို့အား ဤတင်ပြချက်တွင်သာ တို့ထိနိုင်ကြောင်း နက်ရှိုင်းသောအရာများကို ပေးပါသည်။ ထိုအရာကို သင်ယူလေ့လာရာတွင် နေရာကောင်းမှာ ဘုရားသခင်နှင့်မိဿဟာရဖွဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင် ၏ သန့်ရှင်းသောနာမတော်အကြောင်းကို သင်ကြားပေးသည်။

“ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏နာမတော်ကို အဘယ့်ကြောင့် ဆက်လက်သင်ကြားပေးနေရသနည်း။ တနည်းအားဖြင့် သူ၏စစ်မှန်သောအရာကို အဘယ့်ကြောင့် သင်ကြားပေးရသနည်း။ အဘယ့် ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်နှင့်ပေါင်းစည်းသောအသက်တာသည် မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာမ ဟုတ်ပါ။ သို့သော် စစ်မှန်ပြီး ခိုင်မာသော အသက်တာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကိုသိသောဉာဏ်ကို မှီထားခြင်းမဟုတ်၊ ကျွနု်ပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေသစ်တွင် ဘုရားသခင်၏လွှမ်းမိုးမှုကို ထပ်ခါထပ်ခါ သင်ယူလေ့လာခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုခရစ်၏ လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ အ သေခံခြင်းအားဖြင့် အကောင်းဆုံးသင်ယူလေ့လာခြင်းဖြစ်လျှင် ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏မေတ္တာ အကြောင်းကို သင်ယူရန် ယေရှုက သင်ကြားပေးလိမ့်မည်။ ယေရှုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံရန် မျှော်လင့်သောအခါ သူက “သင်တို့ကိုချစ်သည့်မေတ္တာဖြင့်ချစ်ရန်” ပြောပါသည်။ ထို မေတ္တာ၌ ယုံကြည်သူများတည်နေရလိမ့်မည်။ အမျက်တော်ခွက်ဖလားကို မေတ္တာရှင်ခမည်းတော် က ယေရှုအား ပေးထားသည်။ ဘုရားသခင်၏မေတ္တာသည် ကျွနု်ပ်တို့အထဲ၌ တည်နေပြီး ကျွနု်ပ် တို့သည်လည်း ထပ်ခါထပ်ခါ ထိုအရာကို သင်ကြားပေးပါလိမ့်မည်။ သေခြင်းကို ကြုံတွေ့သောအခါ ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ကိုးစားစေလိမ့်မည်။” (Jukka Thurén)